10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Vaktrutiner ombord

Bra rutiner för hur man håller vakt är viktigt, både med tanke på trivsel och säkerhet.

Senast uppdaterad 28 juli 2021

Ska man segla i flera dagar i sträck är det ett måste att dela in dygnet i olika vakter, men även på kortare turer när man inte behöver sova kan det vara bra att ha vakter. Det gör att en person inte behöver hålla utkik hela tiden, men kan slappna av när de andra tar över. Det är också tydligt vem som är ansvarig för att hålla utkik och trimma segel.

Det finns inget facit för hur vakter ska delas in. Man tar det som passar för den aktuella resan. Här är några exempel för hur man kan dela in vakterna och tankar om vad man ska tänka på.

Uppdelning av vakter

Fyratimmarsvakter med två vaktlag.

Detta är en klassisk indelning. Det är ofta optimalt med två vaktlag om man vill ha så liten besättning som möjligt, till exempel på ett kommersiellt fartyg. Det är också ofta bra om man vill ha så många på däck samtidigt, till exempel på en regatta.

Genom att dela in vaktlagen i fyra timmars vakter får man ”ordentlig” sammanhängande sömn, samtidigt som nattvakten inte blir alltför lång, i alla fall om det sker en del. Fyra timmar nattvakt ensam på en segelbåt som sköter sig själv kan bli i längsta laget.

Vakt med flytväst

När det är kallt är det en fördel med korta vaktar.

Med denna indelning kommer man ha vakt samtidigt varje dygn. För att ändra på det kan två vakter vara två timmar.

Tretimmarsvakter

Genom att korta ned tiden man har vakt med en timme känns inte nattvakter så långa. Det uppskattar man speciellt om det är mörkt, kallt, stora vågor eller av andra orsaker är krävande förhållanden. Problemet är att man får mindre sammanhängande sömn. Det kan vara en stor nackdel när man ska segla många dygn i sträck med två vaktlag. Många upplever vakter på tre timmar som bra om man har tre vaktlag som turas om.

Gruppansvar

Har man fyra eller fler ombord kan man gå vakt två och två, men alla behöver inte vara vakna samtidigt. Man kan då dela in dygnet i vakter som vanligt, men varje vaktlag kan bestämma inbördes hur vakten delas in. Det gör att med fyra ombord kan man sova sex timmar och vara på vakt två. Behöver man hjälp med något väcker man den man delar vakt med. Har den andre varit tvungen att vara vaken under sin lediga del av vakten kan den andre ta lite extra vid nästa vakt.

Kapten är alltid och aldrig på vakt

Om besättningen består av en erfaren kapten och flera oerfarna kan en lösning vara att kaptenen alltid och aldrig har vakt. Kaptenen sitter aldrig ensam uppe på natten och håller utkik efter fartyg. Orsaken till detta är att övrig besättning ska ha låg tröskel för att väcka den erfarne för att fråga eller diskutera saker.

Fridag i byssan

Är man ute på en lång resa kan det vara bra att ha någon dag att se fram emot. Är man flera ombord kan man kanske avvara en person varje dag som tas ut ur vaktsystemet, men lagar mat istället.

Vilka har vakt tillsammans

Det är inte bara hur man delar upp dygnet som har betydelse, men också vilka som är tillsammans. Har man två erfarna och två oerfarna ombord kan det vara naturligt att man har två vakter, en erfaren och en oerfaren på vakt hela tiden. Då kan den oerfarne lära sig mer.

Ett annat alternativ är att sätta två oerfarna tillsammans och de erfarna ensamma. Då kan de oerfarna diskutera tillsammans om det uppstår ett problem, samtidigt som man får större möjligheter till sömn så man inte drar sig för att väcka en erfaren.

Se till att ni inte väcker fler än nödvändigt. Ska man ge sig i väg tidigt på morgonen kan man låta några ligga kvar och sova, samtidigt som några sköter allt som krävs för att lämna hamnen. Energin för de sista behövs kanske senare. Ska man göra större justeringar av segel än vad man klarar ensam kan man försöka vänta till vaktskifte då flera vilket fall som helst ska vara vakna.

Hålla ut på tråkiga nattvakter

På en del turer är det nattvakterna man ser mest fram emot. Man är för sig själv när alla andra sover samtidigt som delfiner hoppar i soluppgången. På andra turer är det motsatt. Man är är trött och sitter ensam, i kyla och mörker.  Hur ska man stå ut på de långa vakterna och dessutom hålla sig vaken?Nattvakt

Se till att ha något varmt att dricka och något gott att äta som är lätt att ta. Det höjer inte bara trivseln, men med oregelbunden dygnsrytm behöver du oregelbundna matvanor. En viktig åtgärd mot sjösjuka är att äta tillräckligt, även om man inte känner för det. Ha därför goda saker ombord, även om de inte är nyttiga. Läs fler tips om hur man undviker sjösjuka i min artikel Sjösjuka – Förebygga och behandla.

Se till att ha något att göra som håller dig tillräckligt vaken för att hålla vakt, men håller dig tillräckligt avslappnad för att kunna somna snabbt när din vakt är över. Ljudböcker och podradio är mina favoritsysselsättningar.

Se till att du har något att se fram emot under delar av vakten. Bestäm dig för att om en timme tar du en kopp te. Om två timmar ska du lyssna på den där podradion som kommer ut alltför sällan. Att ha flera små saker att se fram emot om en kort stund är bättre än att bara ha något stort att se fram emot om en lång stund.

Vaktskiften

Vid vaktskiften bör man ge en briefing av förhållandena. Är det några fartyg man bör se upp för, eller har du konstaterat att ett fartyg du ser långt bort inte är på kollisionskurs? Känner du till något man bör se upp med i området ni kommer till? Även om det sällan har en praktisk betydelse är det ofta intressant att få höra hur seglingen har gått de senaste timmarna.

En briefing jag gett har varit: ”Jag har inte sett ett enda fartyg under hela vakten. Vinden har varit stabil från styrbord och vi har seglat med runt fem knop de senaste timmarna.”

En briefing jag har fått har varit: ”Vinden har nästan dött ut och är rakt mot oss. I närheten har vi en oljeplattform med några supplyfartyg runt sig. Jag slog för en liten stund sedan, men i den svaga vinden åker vi bara tillbaka samma väg som vi kom. Jag väckte dig lite tidigare än jag skulle för att höra vad vi ska göra.”

Då avbröts vi av att någon anropade en okänd båt på en bestämd position. Jag misstänkte det var oss. Det stämde. De på oljeplattformen undrade om vi hade problem och kände till att vi hade en oljeplattform i närheten som har ett säkerhetsavstånd på 500 meter. Jag svarade att enda problemet var att vi inte hade vind och att vi skulle starta motorn för att komma bort från dem.