Rorkult vs ratt

Ratten har blivit ett naturligt sätt att styra fordon, också båtar. Man ska trots det inte se bort ifrån att rorkulten har en del fördelar. 

Publicerad 9 december 2018

Rattstyrnings fördelar

Bekvämare att styra

En del anser att ratten är bekvämare. Personligen anser jag detta har liten betydelse. Jag använder vindroder och autopilot större delen av tiden. Dessutom anser jag att det mest bekväma är det man är van vid. De flesta är vana vid att styra med ratt efter att ha kört bil.

Kan användas på stora båtar

Ratt

Ratt tar plats i sittbrunnen, men är praktiskt på stora båtar.

En del påstår att en rorkult inte duger till att styra stora båtar, det blir för tungt. Detta beror på hur man bygger rodret. Förr i tiden var rorkult vanligt, även på stora fartyg, men de byggdes helt annorlunda. Har du en stor båt behövs en lång rorkult för att du inte ska bli sliten av att styra, speciellt i dåligt väder.

Enklare att låsa

En ratt på en segelbåt har ofta en låsmekanism som du kan skruva in för att ratten ska hålla sig i samma position. Med en rorkult blir du tvungen att använda rep för att låsa rodret. Det blir ett steg extra, speciellt om du inte har rep i ordning för detta. Jag brukar använda en ände av ett skot som vilket fall som helst är på plats.

Lätt att lära sig

För de flesta är en ratt ett naturligt sätt att styra ett fordon. Det är vad de är vana vid från bilar. Kör man inte bil själv har man sett andra köra bil. En ratt på en båt ska vridas åt samma håll som på en båt. En rorkult däremot kräver mer tanke. Det är lätt att se eftersom man på många båtar ser rodret när man har rorkult, men det kan kräva att man tittar bakom sig i början.

Känns lyxigt

En del anser att en rorkult känns som ett ålderdomligt och billigt alternativ. Båten känns lyxigare med en ratt.

Rorkultens fördelar

Rorkulten är mindre i vägen

En rorkult är en stång sommsitter fast i rodret. Genom att hålla pinnen mot styrbord sida kommer rodret stick ut mot babord sida och båten styr mot babord.

I en liten sittbrunn tar en ratt stor plats. Den är dessutom i vägen när den står mitt i sittbrunnen. En lösning på detta är att ha två rattar så man kan gå mellan dem. Det ökar pris och komplexitet. En rorkult tar liten plats och är dessutom där den är minst i vägen.

Mindre som kan gå sönder

En ratt har kugghjul och kedjor som rör sig. Det blir slitage på dessa delar. Mer som kan gå sönder och underhållas. En rorkult har i stort sett bara ett fäste rodret. När det är dåligt väder är det risk att du ramlar på Rorkulten. Den måste därför tåla belastningen av att en tung person faller på den.

Enklare självstyrning

Rorkult

Rorkult som är monterat på ett vindroder.

En autopilot eller vindroder som man placerar direkt på en rorkult kan göras enklare än om den ska styra en ratt. Själva installationen är ofta enklare, det är mindre som kan gå sönder och den blir billigare.

Snabbare styrning

En rorkult går snabbt från ändläge till ändläge. En ratt kräver större rörelse. Det är sällan någon sekunds skillnad har betydelse, men när det har det kan det vara stor skillnad för plånboken.

Bättre känsla för styrningen

Med en rorkult får man bättre känsla för hur båten är trimmad och hur vågorna påverkar båten.

Möjlighet att rigga segel till rorkulten

Utan autopilot eller vindroder kan man rigga segel till rorkult eller ratt så båten svänger när seglen börjar fladdra. Googla ”sheet to tiller steering” om du vill se hur man gör det. Det kräver mer jobb än ”vanlig” självstyrning och man måste räkna med att båten seglar långsammare, men går självstyrningen sönder eller du bara någon gång i bland behöver självstyrning kan det vara en lösning. Det är möjligt att göra detta med en ratt också, men det blir enklare med rorkult.

 

Dags att sammanfatta. Vad är bäst? Rorkult eller ratt?

Det beror på.

Har du en större båt bör ratt vara valet. Vad är ”större båt”? Det bror på hur lätt båten är att styra, hur mycket du styr för hand och i vilka förhållanden. Jag skulle föredra rorkult framför ratt i alla fall upp till 35 fot.

På mindre båtar anser jag att rorkult är det bästa.