10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Rorkult vs ratt

Ratten har blivit ett naturligt sätt att styra fordon, också båtar. Man ska trots det inte se bort ifrån att rorkulten har en del fördelar. 

Senast uppdaterad 24 maj 2021

En rorkult används på en del båtar istället för ratt. Den sitter fast i rodret, antingen direkt på rodret om det sitter akter om rodret eller på styraxeln. Det finns en del fördelar och nackdelar med de båda metoderna för att styra båtar.

Rattstyrnings fördelar

Bekvämare att styra

En del anser att ratten är bekvämare. Personligen anser jag detta har liten betydelse. Jag använder vindroder och autopilot större delen av tiden. Dessutom anser jag att det mest bekväma är det man är van vid. De flesta är vana vid att styra med ratt efter att ha kört bil.

Kan användas på stora båtar

Ratt

Ratt tar plats i sittbrunnen, men är praktiskt på stora båtar.

En del påstår att en rorkult inte duger till att styra stora båtar, det blir för tungt. Detta beror på hur man bygger rodret. Förr i tiden var rorkult vanligt. Har du en stor båt behövs en lång rorkult för att du inte ska bli sliten av att styra.

Enklare att låsa

En ratt på en segelbåt har ofta en låsmekanism som du kan skruva in för att ratten ska hålla sig i samma position. Med en rorkult blir du tvungen att använda rep för att låsa rodret. Det blir ett steg extra, speciellt om du inte har rep i ordning för detta. Jag brukar använda en ände av ett skot som vilket fall som helst är på plats.

Lätt att lära sig

För de flesta är en ratt ett naturligt sätt att styra ett fordon. Det är vad de är vana vid från bilar. Kör man inte bil själv har man sett andra köra bil. En ratt på en båt ska vridas åt samma håll som på en bil. En rorkult däremot kräver mer tanke. Jag har ofta haft oerfarna personer ombord som styr åt fel håll.

Känns lyxigt

En del anser att en rorkult känns som ett ålderdomligt och billigt alternativ. Båten känns lyxigare med en ratt.

Rorkultens fördelar

Rorkulten är mindre i vägen

I en liten sittbrunn tar en ratt stor plats. Den är dessutom i vägen när den står mitt i sittbrunnen. En lösning på detta är att ha två rattar så man kan gå mellan dem. Det ökar pris och komplexitet. En rorkult tar liten plats och är dessutom där den är minst i vägen.

Färre saker som kan gå sönder

En ratt har kugghjul och kedjor som rör sig. Det blir slitage på dessa delar. Fler saker som kan gå sönder och måste underhållas. En rorkult har i stort sett bara ett fäste rodret. Största risken med en rorkult är fästena som ofta syns tydligt eller att du ramlar på den så den går av. Rorkulten måste därför tåla belastningen av att en tung person faller på den.

Enklare självstyrning

Rorkult

Rorkult som är monterat på ett vindroder.

En autopilot eller vindroder som man placerar direkt på en rorkult kan göras enklare än om den ska styra en ratt. Själva installationen går snabbare att genomföra, det är mindre som kan gå sönder och den blir billigare.

Snabbare styrning

En rorkult går snabbt från ändläge till ändläge. En ratt kräver större rörelse. Det är sällan någon sekunds skillnad har betydelse, men när det har uppskattar man det.

Bättre känsla för styrningen

Med en rorkult får man bättre känsla för hur båten är trimmad och hur vågorna påverkar båten.

Möjlighet att rigga segel till rorkulten

Utan autopilot eller vindroder kan man rigga segel till rorkult eller ratt så båten svänger när seglen börjar fladdra. Googla ”sheet to tiller steering” om du vill se hur man gör det. Det kräver mer jobb än ”vanlig” självstyrning och man måste räkna med att båten seglar långsammare, men går självstyrningen sönder eller du bara någon gång i bland behöver självstyrning kan det vara en lösning. Det är möjligt att göra detta med en ratt också, men det blir enklare med rorkult.

 

Dags att sammanfatta. Vad är bäst? Rorkult eller ratt?

Det beror på.

Har du en större båt bör ratt vara valet. Vad är ”större båt”? Det bror på hur lätt båten är att styra, hur mycket du styr för hand och i vilka förhållanden. Jag skulle föredra rorkult framför ratt i alla fall upp till 35 fot.

På mindre båtar anser jag att rorkult är det bästa.