Båt till långsegling

En båt kan inte vara bäst på allt. Ska du använda båten till långsegling bör du ställa andra krav redan vid köpet än om den ska användas på helger och någon vecka på semestern.

Publicerad 26 maj 2021

Bekvämlighet i vågor

Segelbåtar som är gjorda för att segla till havs är bekvämare när det är stora vågor. Smalare akter gör att vågor som kommer i kapp lyfter upp båten mjukt. Fören skär genom vågorna istället för att lyftas upp.

Robusthet

Det första många tänker på som skillnad mellan långfärdsbåtar och semesterbåtar är kanske båtens robusthet. En långfärdsbåt är anpassad till att klara starkare vind.

Långfärdsbåtar

Få semesterseglare är enbart utrustade med både vindturbin och solceller, som de här långfärdsbåtarna är. Den närmsta har dessutom ett skrov av aluminium.

Behovet av en båt som klarar dåligt väder har minskat de senaste åren. En försiktig person med satellittelefon har stora chanser att klara sig undan oväder, men det finns ännu ett viktigare argument för att välja en robust båt.

Hur mycket används en segelbåt under ett år om den ägs av en vanlig båtägare?

Låt oss säga att den används i drygt en månad och då seglas den 800 NM. En segelbåt som används till långsegling är i användning tio gånger längre tid och färdas tio gånger längre. Det sliter på all utrustning som därmed bör vara så tålig som möjligt.

Utrustning som gör livet behagligt

Om du ska tillbringa en semester på en segelbåt kan du acceptera att leva mindre bekvämt än om du ska bo permanent på båten. Fler solceller och batterier, dusch, bimini och annan utrustning gör vistelsen ombord mer behaglig.

Säkerhetsutrustning

Båtar som är anpassade till långfärd har mer säkerhetsutrustning än andra båtar. Seglar du i svenska skärgårdar på sommaren är behovet litet för livflotte, EPIRB, radar, AIS, fallskärmsljus med mera.

Långfärdsbåtar är oftare även utrustade med automatiska brandsläckare i motorrummet, utrustning för att täta läckor med mera. Detta är utrustning som du lika gärna kan behöva på en semesterseglare, men det saknas ofta. Fördelen om båten börjar brinna eller sjunka när du seglar i en skärgård är att det är mindre risk för att liv går förlorat, men båten förloras om du saknar detta.

Utrymme för packning

På långturer är båten lastad med mer utrustning per person än på semesterturer. Planlösningen behöver därför vara annorlunda. Mindre utrymme att bo på och mer till packning. Framför allt är det mer plats för stora saker på segelbåtar anpassade till långa turer. Cyklar, segel och andra stora saker är svåra att få på plats i en liten garderob.

Driftsäkerhet

En bra segelbåt för långtur är driftsäker och har inte saker som lätt går sönder.

Ett exempel: Ett fritthängande roder gör att båten seglar snabbare. Problemet är att det är känsligt för skador om man seglar på något. Samma sak gäller fenkölen som i värsta fall kan falla av om du går på grund.

Stabilitet

Om man överraskas av oväder med hård vind och stora vågor är det risk för att segelbåten välter. Om den välter måste den komma upp på rätt köl. En segelbåt som är anpassad för havssegling har lägre tyngdpunkt.