10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Certifikat för fritidsanvändning av båtar

Du kan använda båtar friare än fordon på land, men när båtarna blir större eller du använder radio kommer du inte undan att du behöver ta certifikat. Dessutom kan det vara bra att bekräfta för sig själv och andra att man har tillräcklig kunskap för att ägna sig åt båtliv på ett säkert sätt.

Du kan utan något certifikat framföra en båtar som är mindre än 12 meter långa och fyra meter breda. Det gäller så länge du inte använder den kommersiellt och inte har med dig mer än 12 passagerare. Undantag är vattenskotrar.

Intygsboken

Så här ser boken ut där du samlar dina certifikat.

Det finns en mängd certifikat den båtintresserade kan ta, de flesta öppnar inte upp möjligheten att köra större båtar eller använda annan utrustning. De ger dig och andra, inklusive försäkringsbolag, trygghet i att du har kunskap som minskar risken för olyckor. Certifikat kan vara ett krav om du ska hyra en båt.

Certifikaten kan tas genom egenstudier, kurs i lärosal eller distanskurs. En del av certifikaten kräver i tillägg till teoretiskt prov även praktisk erfarenhet.

Under är en lista över de certifikat du kan ta för båtar för att använda dem på fritiden. Ska du arbeta ombord ställs andra krav på din utbildning.

Förarbevis

För att ta förarbevis behöver du genomföra ett teoretiskt prov. Detta inkluderar grundläggande kunskap inom flera teman om framför allt säkerhet, bland annat: väjningsregler, sjömärken och grundläggande navigation och väder.

Om du har ägnat dig åt båtliv i många år är chansen stor att du klarar provet efter att bara ha läst igenom kursboken. Är du ny kommer du uppleva att du behöver betydligt mer tid med böckerna framför dig.

Förarbeviset gör inte att du kan använda större båtar i Sverige. Det är dock bra att ha för att veta själv att man har den mest grundläggande kunskapen om båtar och för att få billigare försäkring.

Båtpraktik dager eller mörkerSjökort

Båtpraktiken är inget prov, men du ska köra båt i dagsljus alternativt mörker med en instruktör. De flesta skolor som har kurser för att ta Kustskepparintyg ger dig denna möjlighet. Praktiken är krav för att ta en del av certifikaten längre ned på sidan.

Kustskepparexamen

Kustskepparexamen ger dig fördjupad kunskap som krävs för att framföra en båt säkert längs kusten. Förarbevis kräver ofta bara att du har hört om något tema, men när du tar Kustskepparexamen ska du även kunna det.

Kustskepparintyg inkluderar en del saker man sällan använder, även vana båtförare brukar behöva plugga en del inför provet. Lanternor för ubåt i ytläge och dagsignal för mudderverk kanske du inte har i huvudet sedan tidigare.

En viktig del av Kustskepparexamen är att man kan sätta kurser med hög noggrannhet samt ta bäring. Det betyder att du måste hantera deklination och missvisning, något du bara behövde känna till att det finns för att ta förarbevis. Detta är ett moment allt färre har nytta av när digitala sjökort tagit över för papperssjökort vid navigering utanför farleder.

För att ta kustskepparexamen måste du ha Förarintyg, genomfört Båtpraktik dager samt få godkänt på ett skriftligt prov.

Kustskepparexamen är ett krav för dig som ska framföra båtar som är längre än 12 meter och bredare än fyra meter. Med kustskepparexamen är det inga begränsningar på hur stor båt du kan använda, så länge du inte har med dig mer än 12 passagerare eller använder båten kommersiellt.

Utsjöskepparexamen

Utsjöskepparexamen är ytterligare ett certifikat som är till för att du ska känna dig trygg på din kunskap. För att ta detta certifikat behöver du kustskepparexamen och genomföra ett skriftligt prov.

Gästflagga

Att du måste ha med dig en flagga för det land du besöker är en av många saker du lär dig till utsjöskepparexamen.

I utsjöskepparexamen lär du dig saker du har nytta av när du ska segla utanför Sverige gränser, speciellt till havs. Hur läser man strömkartor och tidvattentabeller (något som är lätt med digitala sjökort)? Vilket pappersarbete krävs när du kommer till ett nytt land? Vilken säkerhetsutrustning bör finnas ombord under havssegling?

ICC

Kom i håg att andra länder du besöker med din båt kan ha andra krav på certifikat, men oftast är det nog att ha de certifikat som krävs för att framföra båten i det land den är registrerad. Vill du vara säker på att inte få problem kan du ta ett internationellt certifikat.

Det mest accepterade certifikatet är ICC. Vilka krav som ställs och vilka båtar du kan köra varierar från land till land. Du måste vara bosatt i det land du tar certifikatet, så du kan inte välja att registrera ditt certifikat där det är lättast.

I Sverige kan du ta ICC för båtar upp till tio meter och 24 meter. Förstnämnda får du om du har Förarbevis, VHF-certifikat samt båtpraktik, sistnämnda om du i tillägg har Kustskepparexamen. Med kanalintyg får du dessutom certifikat för att framföra båten på kanaler. Det finns även ett eget certifikat för vattenskotrar.

SRC-certfikat (VHF-certifikat)

VHF-certifikat ger dig tillstånd att använda VHF. Du kommer bland annat lära dig hur man skickar nödmeddelanden och inte stör andras radiotrafik i onödan.

VHF-certifikat är mindre omfattande än de ovanstående certifikaten. Kurserna brukar genomföras på en dag och det krävs bara ett teoretiskt test för att få certifikatet.

LRC-certifikat (långvågsradio-certifikat)

Med LRC-certifikatet får du använda radioutrustning som använder MF- och HF-bandet. Det ger dig möjligheter att kommunicera på betydligt längre avstånd än en VHF.

Kanalintyg

Kanalintyget visar att du har kunskap att framföra en båt säkert på kanaler. Det är krav att du har detta certifikat för att kunna färdas på en del kanaler.Kaledoniakanalen

För att få kanalintyget ska du genomföra ett teoretiskt prov där du visar att du bland annat kan de sjömärken som används i Europeiska kanaler och slussteknik.

Du måste ha VHF-certifikat, förarbevis samt båtpraktik för att kunna ta kanalintyg.

Radarintyg

Radarintyget är ett bevis på att du kan hantera en radar och med hjälp av den navigera i dålig sikt. Du ska veta hur en radar fungerar, dess möjligheter och begränsningar. Till skillnad mot certifikaten för radio är det inget krav om certifikat för att få använda radar.

För att ta radarintyg ska du både genomföra praktiskt och teoretiskt prov.

Manövreringsintyg högfartsbåt

Manövreringsintyg högfartsbåt är ett intyg som visar att du kan hantera snabba båtar. För att få intyget krävs det att du både får godkänt i praktiskt och teoretiskt prov.

I skrivande stund är det, bortsett från vattenskotrar, inga andra krav på certifikat om båten kan köra snabbt än om den är långsam. Det är dock diskussioner om detta, men osäkert om det kommer införas och om det är Manövreringsintyg högfartsbåt eller Förarbevis som kommer krävas.

Båtmekanikerintyg

Båtmekanikerintyget visar att du har grundläggande kunskap i underhåll, felsökning och reparationer. Kurser inför Båtmekanikerintyg är ofta över en helg.

SeglarintygStyr segelbåt

Seglarintyg är uppdelat i tre steg som blir mer och mer avancerade. Båtarna blir större och du ska behärska fler moment i de högre stegen, bland annat spinnaker.

Det är både praktiskt och teoretiskt prov, men om du deltar i seglarkurser kan deltagandet ersätta proven.

Vattenskoterkörkort

En vattenskoter kommer upp i höga hastigheter, men det kan upplevas som att vem som helst kan hantera dem på grund av att de är små. Därför har det skett ett stort antal olyckor med vattenskotrar, både där föraren och andra på vattnet omkommit. Därför införs det krav om körkort för att få använda vattenskoter från maj 2022.

För att ta Vattenskoterkörkort ska du vara minst 15 år och genomfört både teoretiskt och praktiskt prov. Du ska på proven visa att du har kunskap och färdigheter för att framföra en vattenskoter säkert. Om du går en kurs för att ta vattenskoterkörkort brukar detta ta en helg där hälften är praktiska övningar.