10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Lägga ut från brygga

När du börjat lossa förtöjningarna och båten börjar driva kan det fortfarande vara saker kvar att ordna. En annan utmaning när när du startar båtturen är att vinden pressar dig tillbaka mot bryggan. Med några tricks börjar båtturen enklare.

Senast uppdaterad 25 maj 2021

Många upplever tilläggning som det svåraste när man kör båt, men även att lägga ut kan vara en utmaning. Det gäller framför allt när du ligger längs med en brygga med vinden in mot bryggan och när du är ensam. I den här artikeln kommer jag beskriva hur du löser dessa problem.

Lägga ut från brygga single handed

Problemet när man är ensam är att det kan ta tid att ordna allt som behöver ordnas, men när man lossat förtöjningarna riskerar båten att börja driva. Detta problem kan lösas genom att man använder motorn för att hålla båten mot bryggan.

Fäst ett rep vid sittbrunnen. Ta det genom en knap eller block i mitten av båten eller framför mitten av båten. Ta det genom en ring eller runt en knap på bryggan. Denna ska vara längre fram än repet är fäst i båten. Ta andra änden tillbaka till sittbrunnen och fäst det där. Sätt motorn i back. Båten kommer nu pressas mot bryggan. Du kan lossa de andra förtöjningarna utan att båten rör sig. När allt är färdigt ger du båten ett litet tryck framåt med motorn så repet blir slackt. Lossa ena änden och dra repet till dig samtidigt som du kör ut från bryggan.

Ett alternativ är att fästa repet på bryggan längre akterut än du fäst det i båten. Istället för att backa sätter du motorn framåt för att hålla båten mot bryggan.

Gå ut på spring

Om vinden ligger in mot en brygga där du ligger longside kan det vara svårt att få ut för eller akter tillräckligt för att kunna svänga ut. Du behöver i så fall använda spring för att komma ut.

Akterspring

Akterspring är lättast på båtar utan badbrygga, akterhängt roder, vindroder och annan utrustning i aktern. Har du det är det en fördel om båten har ett hörn i aktern. Rundgattade båtar med mycket utrustning blir svårare.

För att lägga en akterspring tar du en stor fender, gärna en klotfender, som du fäster på sidan långt akterut. Har du inte detta kan du binda i hop tre vanliga fendrar så de får större volym. Ett alternativ kan vara en hörnfender. Läs mer om olika typer av fendrar i en egen artikel.

Fäst ett rep i aktern av båten. Repet går därefter genom en ring eller påle på bryggan som är längre mot fören än det är fäst i båten och tillbaka till båten. Ta repet runt en knap så det blir mycket friktion och lätt att hålla i under belastning, men lätt kan tas av. Detta rep kallas för spring.

Värm upp motorn, speciellt om vinden är kraftig. Du kan behöva kraftiga accelarationer som sliter på en kall motor. Lossa alla förtöjningar, utom springen.

Sätt motorn i back. Springen kommer nu att sträckas. När den är sträckt kommer propellern fortsätta försöka komma ännu längre akterut. Det går inte, men den kan försöka komma in mot bryggan, det kommer pressa ut fören. Genom att ha en stor fender som håller ut båten i aktern kommer fören kunna pressas långt ut innan något i aktern pressar in mot bryggan och du måste köra framåt.

När du fått ut fören en bit från bryggan kör du framåt. Springen kommer då bli slak och kan då lossas. Släpp inte en spring som är belastad. Det spända repet kan skada personer i närheten. Kan man inte hålla mot sätter man motorn i neutral och båten går tillbaka till utgångsläget. Ta ett extra varv runt knapen och försök igen.

Ta in springen så fort som möjligt så den inte fastnar i propellern om du måste backa.

Förspring

Förspring görs i utgångspunkten på samma sätt som akterspringen. Nu ska du istället sätta klotfendern och springen i fören. Kör föröver istället för akterut. Det gör att aktern åker ut från bryggan och du kan backa ut.