10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Hur man använder en multimeter

Elektriska fel hör till de vanligaste problemen på en båt. Lämna därför inte hamnen utan en multimeter.

Senast uppdaterad 24 maj 2021
Sidan innehåller annonslänkar från Kjell & CO

Tiden då seglare förvarade maten i isboxar och hade fotogenlanternor är förbi. Allt fler elektriska saker har hittat till våra båtar med alla de problem det innebär. El kan inte ses för blotta ögat, därför är vi beroende av ett mätinstrument som kan tala om var felet är.

Multimetern är en av de viktigaste sakerna i verktygslådan på en modern båt. Den gör att du kan felsöka elsystemet.

När du köper en multimeter bör du köpa en tångmultimeter. Priset är nästan detsamma, men du kan betydligt lättare mäta strömstyrkan. Mer om detta längre ned.

Många multimetrar kan bara mäta i ett intervall du anger genom att vrida på en ratt. Det blir ett extra steg du måste göra, men du vänjer dig snabbt, men för nybörjaren är en automatisk multimeter lättare att använda.

Tångmultimeter

Tångmultimeter

Multimetrar skiljer mycket i pris. De billigaste som är något mer än en leksak kostar några hundra kronor. De dyraste kan kosta flera tusen kronor. Skillnader är framför allt noggrannhet och hur hög strömstyrka och spänning de klarar. En del kan även föra över data till en dator med en USB-kabel. Då kan du koppla in din multimeter och använda båten som vanligt. Du kan sedan få upp ett diagram för när mätresultaten visade värden som kan ha orsakat problem.

För de flesta duger en enkel, men som jag nämnt över, det är en stor fördel med en tångmultimeter. Ytterligare ett undantag är om du ska söka efter krypström. Då bör du använda en multimeter som har en noggrannhet på 1 mA eller bättre. Det är något du bör undersöka någon gång ibland och multimetrar med så bra noggrannhet kostar inte så mycket mer. Med tanke på vad du kan spara om du upptäcker krypström i tid bör du lägga några hundra kronor extra. Problemet är att hitta en tångmultimeter som har tillräcklig noggrannhet.


Exempel på multimetrar för vanliga båtägare


I tillägg till multimeter bör du ha två kablar med krokodilklämmor i varje ände samt en kabel som är tillräckligt lång för att nå från för till akter. Det gör att du får händerna fria och kan mäta mellan punkter som är långt från varandra.

Kom i håg säkerhet när du använder din multimeter och arbetar med el generellt. Så länge du håller dig till 12 V likström som man oftast gör på en båt riskerar du inte att få en elektrisk stöt. Största risken är att multimetern förstörs om du inte stängt av strömmen när du mäter resistens. Det kan finnas en risk att du kortsluter kretsen av misstag. Det kan därför vara bra att stänga av strömmen när du arbetar med elsystemet ombord, men slår på den när du ska mäta.

Felsökning genom att mäta spänning

Ett av de vanligaste problemen på en båt är att el inte kommer fram. Det beror ofta på att kontakter korroderat eller dragits ut av misstag när du gjort något i ett trångt utrymme. För att undersöka var problemet ligger kan du mäta spänningen.

Sätt elektroderna på kontakterna på varsin kabel som går in i apparaten som slutat fungera. Det har ingen betydelse om du tar röd eller svart elektrod till pluskabel. Den enda skillnaden är att du får ett minustecken som du kan se bort ifrån. Visar den samma spänning som batterierna eller lite lägre (bör vara drygt 12 V i ett 12 V system) har utrustningen el. Du kan då utesluta ett av de vanligaste problemen.

Multimeter

Är det spänning i kabeln?

Visar voltmetern 0 är problemet att el inte kommer fram. Du kan då undersöka spänningen vid föregående koppling. Har du spänning där? När du sett var du har ström kan du se var problemet ligger.

Det finns också en möjlighet att multimeter visar ett tal mellan 0 och 12 volt. Det betyder att du fortfarande har kontakt, men den är dålig. Det beror som regel på korrosion.

Det finns tillfällen då man har full spänning när inget är påslaget, men resistensen är så stor att spänningen sjunker när du sätter i gång elektrisk utrustning. Ibland märker du detta genom att utrustningen startar, men slutar efter några sekunder.

Mäta strömstyrka

Ibland behöver du mäta el som flyter genom en kabel. På en tångmultimeter är detta lätt. Sätt tången runt en kabel så mäter den magnetfältet runt kabeln och räknar ut strömmen. Du kan inte ta både plus och minuskabel i tången, då kommer magnetfälten ta ut varandra.

Använder du en vanlig multimeter blir detta mer komplicerat. Du måste i så fall ta loss kablarna och sätta elektroderna mot dem så strömmen går genom multimetern. Det innebär mer jobb och eventuellt hög strömstyrka genom de tunna elektrodkablarna. Du kan därför inte testa startmotor och ankarspel på det sättet. Eftersom du måste ta loss kablar som kan vara svåra att komma åt är det risk att du drar dig för att göra detta.


Exempel på multimetrar för de mer avancerade användarna


Felsökning genom att mäta resistans

Genom att mäta resistansen kan du ofta hitta de samma felen som när du använder multimetern till att mäta spänning.

Börja med att stänga av strömmen. Du riskerar att förstöra multimetern om för mycket ström passerar genom den när den används till att mäta resistens. Mät därefter resistansen mellan två punkter på plus eller minussidan av elsystemet. Oändlig resistans betyder att kontakten är helt bruten. Hög resistens betyder att något antagligen korroderat.

Ohmmeter är även nyttig när man vill undersöka om offeranoder har kontakt med motor. Placera en elektrod på anoden och den andra på motorn. Det bör vara så låg resistens som möjligt.

Om säkringar går kan du mäta resistansen för att hitta var du har kortslutning. Koppla ur strömmen från den delen av elsystemet där säkringen går. Stäng av alla apparater. Mät resistens mellan plus och minus. Om allt skulle vara som det ska har du oändlig resistans. Om den inte är det har du en kortslutning. Koppla ur delar av kretsen och mät på nytt. Fortsätt till du får noll ohm när du mäter.

Spänningen i multimeterns batterier måste vara hög när du mäter resistens. Låg spänning gör att multimetern inte hittar resistensen, eventuellt visas ett tal i ett ögonblick för att sedan försvinna. Det är mest känsligt för låg spänning när du mäter resistens mellan några hundra ohm och någon miljon ohm.

Spänningen sjunker om multimetern är på. Stäng av den när du inte ska mäta något på en stund. Om du ofta mäter resistens kan det vara värt att ha en extra uppsättning batterier som du kan byta till så batterier får vila.