Båtvärmare

En värmare på båten kan höja komforten om du seglar vår och höst, kanske till och med vinter. Den är också bra regniga dagar då fukten kryper in i båten.

Publicerad 14 juli 2019
Sidan innehåller annonslänkar från Marineonline

En värmare kan vara en stor investering på båten, både sett på pengar och tid som kan krävas för att installera den. Det finns flera olika lösningar, se till att sätta dig noga in i vad som är bäst för dig. 

Problemet med flera typer av uppvärmning är att avgaserna kommer ut inne i båten. Detta gäller ofta de brnslen som har ”rena” avgaser utan giftiga ämnen. Dessvärre är det alltid två gaser som kommer ut från förbränning av kolväten: Vattenånga och koldioxid, alternativt kolmonoxid. Ingen av dessa vill man ha ombord och man måste därför vädra. Speciellt problematiskt blir det regniga dagar då man vill ha värme på för att minska fukten, men ju mer man värmer, desto mer vattenånga kommer ut.

En del värmesystem kan värma vatten i tillägg till eller istället för luft. Fördelen är att man får varmt vatten i kranarna. Ett vattenburet värmesystem är en större investering, men har även andra nacdelar. På en båt har man ofta öppet när man seglar, är värmen på eldar man för kråkorna. När man kommit i hamn efter en kall seglats vill man ha upp värmen snabb, det går snabbare med luftburen värme än vattenburen.

Dieselvärmare

I en dieselvärmare värmer lågan en värmeväxlare. En fläkt blåser luft över värmeväxlaren. Luften blir då varm och leds in i båten. Avgaserna från förbränningen leds ut genom en skrovgenomföring över vattenlinjen.

På många båtar är detta mycket praktiskt när man först har satt upp systemet. Man tar diesel från motorns tank så man slipper ett extra bränsle. Bränsleförbrukningen brukar vara på omkring 1,5 dl per kilowatttimme.

Tidigare var dieselvärmare dyra. 12 000 kronor var man tvungen att få räkna med för själva värmaren. Lägg till en del tillbehör. På senare år har det börjat komma kopior från Kina, så kallade kinavärmare. Priset är ofta en tiondel av originalen. Det kan diskuteras om det är etiskt rätt att köpa en kopia som slipper utvecklingskostnader och åker snålskjuts på andras arbeten, men för många är det lockande när prissilllnaden är så stor.

Är de billiga kinavärmarna säkra? Det blir trots allt varmt och kan innebära en brandrisk. Ta en titt på forum om andras erfarenhet innan du köper. Är det många med billiga kinavärmare som rapporterar att båten brann upp?

Garanti får man inte så mycket av när man beställer från Kina, men det är det många som inte bryr sig om när det är så billigt. Leveranstider kan variera, det är därför inget att satsa på när man i sista stund före båtsäsongen behöver en värmare.

Inte heller manualen är speciellt mycket att imponeras över. Köper du dieselvärmare för över 10 000 kronor får du all information du behöver. Betalar du under 2000 måste du googla själv och hitta manualer på internett som förhoppningsvis även gäller din. Dieselvärmare är förvånansvärt lika varandra, det är därför sällan ett stort problem.

Kundbemötande behöver inte vara sämre bara för att du köper från ett kinesiskt företag. Företaget du köper från är beroende av bra recensioner för att du inte ska välja en likadan produkt för samma pris från en konkurrent.

Dieselbrännare placeras ofta utanför det utrymme den ska värma. Du slipper då en del buller. Nackdelen är att man inte utnyttjar värmen ordentligt. Det är bara en del av värmen som blir blåst in i båten, mycket sprids till luften runt dieselvärmaren.

Luften som går ut i båten kan du få där du vill ha den. Montera utblås där det behövs. Dessvärre är det inte alltid bara och bara att göra det. Slangarna tar plats, speciellt om du ska isolera dem. Du förlorar därför utrymme under sängar och andra platser.

+ Varmluft blåses in i båten, avgaser går ut
+ Billigt bränsle
+ Billigt i inköp om du köper kopior
– Dyrt i inköp om du köper original
– En del arbete för att få den på plats
– Utsläpp av växthusgaser

Spritbrännare

En spritbrännare som ser ut som ett stort trangiakök är billigt och enkelt. Det är bara att placera den på ett ställe där den inte är i vägen eller riskerar att flytta på sig när när båten rör sig, fylla den med bränsle och tänd.

Spritbrännaren har en svamp som suger upp bränslet i koppen. Du behöver därför inte vara orolig för att du får brinnande sprit över durken om den välter.

Priset är ungefär det samma som för en kinavärmare. Bränslet är ungefär dubbelt så dyrt. Tiden det tar att installera begränsar sig till att ta den ut ur kartongen, sätta den på plats och hålla på bränsle. Det är å andra sidan något du måste göra varje gång du använder den om du inte hittar en plats där den kan stå permanent. 

Att bränna sprit släpper ut växthusgaser, men det har inte fossiult ursprung. Det blir därför mer miljövänligt än andra bränslen. 

Nackdelen är att avgaserna går ut i båten. Det är därför en del vattenånga som ska ventileras ut regniga dagar.

+ Miljövänligt bränsle
+ Enkelt
+ Billigt
+ Ger möjlighet till matlagning
– Dyrt bränsle
– Avgaser går ut i båten

Båtens spis

Båtens spis kan ge mycket värme. Med två öppna flammor och en spis kan du få ut runt 6 kW. Problemet är att avgaserna går ut u båten. 

De flesta båtar som används på övernattningsturer har en spis. Den använder ofta gasol eller sprit. Den kan användas för att värma upp båten. Det betyder att du inte får någon extra kostnad eller arbete med att installera.

Nackdelen är att lågan ofta är öppen inne i båten. Du måste därför vädra för att undvika kolmonoxid och vattenånga. För att råda bot på detta kan man köpa en kåpa man sätter över brännaren med en slang som leder ut avgaserna. 

För och nackdelar beror på vilket bränsle du väljer, se mer om detta i min artikel om båtspisar

+ Billigt.
+ Ingen installation.
– Avgaser går ut i båten.

Fotogenvärmare

Fotogenvärmaren har till stor del de samma egenskaperna som spritbrännaren, men du använder ett annat bränsle. Det är billigt i inköp, du kan laga mat på den och ingen installation.

+ Enkelt
+ Ger möjlighet till matlagning
– Dyrt bränsle
– Avgaser går ut i båten
– Utsläpp av växthusgaser

Kamin

En kamin kan värma luften, men ibland även vatten. De kan även ge dig möjlighet att laga mat på toppen. En del låter dig dessutom använda flera olika bränslen.

En kamin kräver en del jobb för att installeras. Den ska sättas på plats, man ska kanske ha anslutning till båtens dieseltank och en skorsten ska monteras. Ofta har skorstenarna en form som gör att man är tvungen att ta av den och sätta ett skydd över när man seglar. Ska du dessutom värma vatten krävs ytterligare anslutningar.

Ofta kan man se flamman i kaminen. Känslan blir inte den samma när det är vätska som brinner som ved, men höjer mysfaktorn höstkvällar efter en dags segling i snöblandat regn.

+ En del kaminer kan värma vatten
+ En del kaminer kan använda olika bränslen
+ Mysigt
– Kräver en del jobb för att installeras
– Högt pris

Värmeväxlare från motorn

En förbränningsmotor har dålig verkningsgrad, en stor del av energin från bränslet omvandlas till värmeenergi istället för rörelseenergi. Därför kyler man ned motorn med vatten. Detta kan utnyttjas. Genom värmeväxlare kan man värma upp en vattentank, men också luft som blåses ut i båten. 

En sötvattenkyld motor har högre temperatur än saltvattenkyld. Många värmeväxlare har för dålig effektivitet för att tillgodogöra sig tillräckligt med värme för att saltvattenkylda motorer ska fungera med detta system.

+ Gratis bränsle
– Kräver en del installation