10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


AIS

Et larm när ett fartyg kommer nära är en fördel om man har en ouppmärksam utkik. Du kan dessutom slappna av mer eftersom du ser tidigt om ni är på kollisionskurs.

Sidan är publicerad 20 maj 2022

Med hjälp av en AIS kan du se snabbt om du kommer för nära ett fartyg och få en varning om det sker. AIS minskar stress och ökar säkerheten.

När du ska köpa en AIS kan du bestämma om du ska ha en en sändare och mottagare eller bara mottagare.AIS på VHF

Sändaren skickar ut en signal som säger ”Jag heter… Jag har MMSI… Min position är… Min kurs och fart är…”. I tillägg kan de ofta skicka ut information om fartygets storlek, typ av fartyg med mera.

Mottagare inom räckhåll fångar upp signalen och visar informationen på en display. Med hjälp av en GPS kan man beräkna avstånd, bäring, hur nära man kommer vara som närmast (closest point of approach, CPA) och när det kommer ske (time to closest point of approach, TCPA). Du kan ställa in att du får ett larm om CPA är för kort

Ofta kan du inte se om du kommer gå akter eller för om fartyget. Det hade varit en stor fördel. För att ta reda på det behöver du se på bäringen. Genom att se om den stiger eller sjunker kan du räkna ut vilken sida du kommer köra. Ändras den inte är ni antingen så långt från varandra att det är för tidigt att tänka på undanmanöver eller din CPA är mycket kort.

Att du vet med stor noggrannhet att ni inte kommer kollidera betyder inte att du kan gå närmare. Den andra båten vet inte att du sett den och har kontroll på situationen. Jag har varit med om att besättningen på vakt tänkt att CPA på 0,05 NM (90 m) inte var ett problem. När fartyget var 200 meter kan det betyda kollision.

Hur kan man se andra båtar på en AIS?

Du kan ta emot AIS-signalerna med hjälp av en egen mottagare, en inbyggd mottagare i en VHF eller över internet. Informationen kan sedan skickas vidare till en kartplotter, egen skärm, VHF, surfplatta, telefon eller dator.

Om du använder en kartplotter för navigering är det bästa antagligen att använda den till AIS. Du får då allt på en skärm, det blir dessutom stort och tydligt. Båtarna kan visas direkt på sjökortet. Har du inte kartplotter kan en skärm med inbygd AIS vara ett alternativ.

Om du har mottagaren inbygd i din VHF är det enklaste att använda den. Du behöver då inte dra fler kablar för att få fram informationen. Nackdelen är att skärmen är liten.

Med en app som visar AIS-information kan du enkelt och billigt få upp informationen, men bara i områden där du har täckning. Om du använder en dator till navigering, till exempel Open CPN kan du få upp andra båtar direkt i sjökortet.

Behövs en AIS?

En AIS kan kosta några tusen kronor. Är det värt det?

Det beror på. Seglar du mest i skärgården är nyttan liten. Man måste hålla noggrann utkik hela tiden till skillnad från till havs där en besättning som är sliten efter flera dygns segling tittar upp från boken en gång i bland.

I skärgården gör man ofta manövrar. Att en AIS säger att ni kommer ha tillräckligt avstånd har liten betydelse när någon av er kommer ändra kurs. Dessutom kan man lättare se om man är på kolliosionskurs när man ha öar runt sig. Speciellt stora fartyg är också lättare att hålla sig undan genom att man kör nära land där de inte kan köra.

AIS-transponder

Vill du öka säkerheten ytterligare kan du skaffa en sändare, en transponder. Då kommer andra båtar se var du är och kunna få en varning vid risk för kollision.

Det finns flera nackdelar att ha en transponder ombord. Priset är den mest uppenbara. Räkna med att det kostar nåra tusen kronor mer. Du måste dessutom ha antingen en splitter eller en extra VHF-antenn. Detta var ett större problem tidigare, numera har de flesta AIS-transpondrar splitter inbyggd.

Personlig integritet är ytterligare ett problem. Vem som helst kommer med hjälp av en enkel sökning på internet kunna se var din båt befinner dig. Det kan kanske lugna oroliga anhöriga, men vill du att vem som helst kan gå in och se din position.