10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Borde man ha repen till sittbrunnen eller masten?

En fråga som skapar diskussioner bland seglare är om repen ska gå till sittbrunnen eller om man borde gå fram till masten när man ska reva. Vad är egentligen bäst?

Publicerad 8 december 2018

Alla hobbyer och hantverk har olika diskussionsämnen som man inte kan komma med ett tydligt svar på. För seglare är rett sådant tema om repen ska dras till sittbrunnen eller vara vid masten. Bägge sidor har viktiga argument som backar upp dem. Vilka argument är viktigast för dig?

Fördelar med att repen går till sittbrunnen

Säkrare att stanna i sittbrunnen

Den ökade säkerheten med att hålla sig i sittbrunnen är nog det viktigaste argumentet för de flesta havsseglare. När båten lutar kraftigt och vågorna är både branta och höga ökar risken för att ramla överbord när man står vid masten. Eller bara ramla och slå sig.

Dessutom är det i kraftig sjögång lättare att jobba från en trång sittbrunn än att stå framme vid masten. För att underlätta att stå vid masten har ofta stora segelbåtar som är anpassade för havssegling räcken runt masten som man kan luta sig mot.

Fördelen med ökad säkerhet av att stanna i sittbrunnen är störst när du som mest behöver reva. Måste du gå fram till fördäck när du inser för sent att det är dags att reva är risken att du inte revar, men tänker att det nog blir bättre snart. Så tilltar vinden…

Om du måste fram till masten för att reva segel är det extra viktigt att du läst min artikel Man över bord. Eller är det motsatt? Läs motargumenten under.

Allt samlat på ett ställe

Är man ensam ombord är det en fördel att ha alla rep och roder på kort avstånd. Om du plötsligt inser att du är på väg mot ett grund eller en båt du ska ge företräde samtidigt som du försöker reva kan det bli bråttom. Att klippa loss säkerhetslinan och skynda sig till rodret tar inte många sekunder, men det kan vara avgörande. Dessutom är det ökad risk att du ramlar när du har bråttom.

Problemet är mindre om du alltid seglar med andra, men att klara båten med så få personer som möjligt är en fördel.

Färre vinschar

En vinsch är dyr och kräver underhåll. Om du ska hantera repen vid masten behöver du många vinschar på masten. Jag har fem på masten och två i sittbrunnen. Om alla rep skulle gå till sittbrunnen hade jag klarat mig på fyra.

Fördelar med att linorna stannar vid masten

Vana vid att jobba på däck

En del saker ska man antingen alltid eller aldrig göra. Jobba på fördäck är ett sådant exempel. Att uppehålla sig säkert på fördäck i sjögång är en konst. Om du aldrig går fram till masten eller fören kommer det bli farligare nästa gång du måste ordna något. Då blir det desto farligare.

Mast

Den här Overseas 40 har repen vid masten. Lägg märke till räckena man kan luta sig mot på bägge sidor av masten.

Bättre drag

Även med bra block blir det en del friktion när repet glider genom. Ju större vinkel desto mer friktion. Med repen till sittbrunnen lägger man till minst en vinkel på 90 grader.

Att hissa segel och reva vid masten betyder inte bara mindre friktion. När du ska dra repet i en sittbrunn drar du repet mot dig. Du får inte lika mycket kraft i draget som när du drar rakt ned. Man kan använda vinsch, men att kunna dra så mycket som möjligt utan vinsch är ofta en fördel.

Skillnaden har inte så stor betydelse när det är lite vind och båten går för motor upp mot vinden. Om du försöker reva i kraftig vind utan att starta motorn blir detta viktigare.

Färre rep i sittbrunnen

Det kan bli många rep i sittbrunnen om alla ska ledas dit. Ska revlinor och storsegelfall vara i sittbrunnen i tillägg till de som är där vilket fall som helst krävs det ett bättre system för att hålla ordning på allt. Det är möjligt. Det kräver bara ett bättre system och att du plockar undan repen efter varje gång du använt dem.

Kortare rep

Rep slits och behöver bytas med jämna mellanrum. Kostnaden för att byta blir lägre om de är vid masten. Det är dessutom möjligt att köpa längre rep än man behöver och kapa någon meter efter en tid för att de ska slitas på ett nytt ställe. Skulle köpa extra av alla rep i sittbrunnen blir det ännu mer rep man ska hålla ordning på.

 

Jag hoppas du blivit klokare på detta och att du har lättare att ta ett val för vad som är bäst för dig.