10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Ekolod

Ekolodet gör att du kan få en bild av hur botten ser ut och hitta fiskar. Hur fungerar ekolodet och vilka funktioner behöver du?

Publicerad 3 februari 2022

Hur fungerar ett ekolod

Ekolodet skickar ljudsignaler ned i vattnet och mäter tiden det tar för signalerna att studsa på botten eller fiskar och komma tillbaka. De enklaste har en sensor som känner av när ljudsignalen kommer tillbaka och visar djupet som en siffra.

Ekolodsändare

Ekolodgivaren

Andra har flera sensorer. De kan inte bara räkna ut hur långt bort föremålet är, men också var det är. Resultatet visas oftast som en tvådimensionell bild så du kan se botten framför dig, men du kan även se det i 3D på en del skärmar.

Ljud med låg frekvens kan färdas längre än hög frekvens. Om du hör musik på avstånd kan du ibland höra den dunkande basen, men de ljusare tonerna försvinner. Ska du kunna se långt ned behöver du låg frekvens, men då kommer inte upplösning bli lika bra på nära håll som om du har hög frekvens. Därför skickar en del ekolod ut signaler i olika frekvenser och gör en tolkning av ekona som kommer tillbaka.

En del ekolod använder CHIRP-teknologi. De skickar inte bara ut några få frekvenser, men en lång signal som ändrar frekvens. Genom att tolka ekot och hur de olika frekvenserna reflekteras kan dessa ekolod ge en mer högupplöst bild.

För att få en tydlig bild krävs det att ljudsignalerna har hårda ytor att studsa på. Ett berg kan upptäckas på längre avstånd än mjuk lera eller tång. Om du har ett ekolod som bara anger djupet kan även ett fiskstim störa signalen och ge dig konstiga signaler. Fel mätvärden kan även orsakas av att tång fastnar på givaren eller att du har elektriska kablar som är i närheten av kabeln som går mellan givaren och displayen.

När använder man ekolod?

Ekolod är en självklar del av utrustningen för den hängivna fiskaren. Utan ekolod fiskar du i blindo. Med ekolodet kan du se vart du ska kasta draget eller hur djupt det ska vara. Med tillräcklig upplösning kan till och med se var draget är.

Även om du inte fiskar kan ekolodet vara nyttigt att ha ombord. Ekolodet var ett viktigt hjälpmedel innan GPS blev en självklar del av utrustningen på en båt som skulle navigeras utanför farleder. Genom att se hur djupt det är under båten och jämföra med sjökortet kunde man hitta sin position. Det var också möjligt att följa djupkurvor för att säkert ta sig fram i dimma.

I dåligt kartlagda vatten är det än i dag ett viktigt hjälpmedel, men om det är grunt måste man hålla låg fart för att hinna väja innan en sten under ytan. Se till att ha god marginal. Kom i håg att det inte bara är i otillgängliga områden kartor har dålig tillförlitlighet. Botten kan även ändra sig med tiden. Floder transporterar stora mängder partiklar ut i havet som sedimenterar. Partiklarna transporteras längs stranden och sedimenterar bakom uddar. Det kan ha uppstått stora skillnader sedan senaste mätningen. Eftersom det blir långgrunt där det sedimenterar kommer du ha tid att ändra kurs om det blir för grunt.  I dessa förhållanden har du liten nytta av att se en bild av botten, du klarar dig långt på att få en siffra på en display.

Är du ute med båt utan att fiska kommer antagligen ekolodet största nytta vara när du lägger till mot klippor eller ankrar, framför allt med ett framåtseende ekolod. Då har du ofta små marginaler. Marginalerna utgörs av detaljer som är för små för att visas på ett sjökort.

Med ett framåtseende ekolod ser du direkt om du kan köra fram mot en klippa, även om vattnet inte är klart och du saknar en person i fören som tittar ned i vattnet. Har du bara en djupangivelse kan du behöva ta det mer försiktigt när du närmar dig klippan.

Ska du ankra klarar du dig längre med ett ekolod som bara anger djupet. Du kan ta en sväng runt platsen där du tänkt kasta ankaret för att se hur djupt det är. Saknar du ekolod helt blir du tvungen att ankra på större djup, något som resulterar i att du måste ankra längre från land och därmed ro mer för att komma på land.

Ekolod och djurliv

Haven blir alltmer bullriga av fler båtar som färdas med starkare motorer och annan aktivitet. En del av ekolodens frekvenser kan höras av marina däggdjur. Dessvärre störs djuren på betydligt större avstånd än i det område där ekolodet mäter djupet. En del arter kan höra ekolod flera nautiska mil bort.

Tumlare

Tumlaren är en skygg val man kan hitta i Östersjön. En orsak till att den är ovanlig är buller som stör den.

Fiskar däremot störs i mindre utsträckning på grund av att få arter hör de frekvenser ekoloden skickar ut ljud, men det finns undantag. Läs mer om hr ekolod påverkar djurlivet här.

Om du har möjlighet, stäng av ekolodet när du inte behöver det. En del ekolod kan också ställas in i olika frekvenser. När du kommer upp i 200 kHz kan det inte längre höras av sälar och tumlare enligt forskare. Som jämförelse kan människan höra frekvenser mellan 20 och 20 000 Hz.

Montering av ekolod

Ekolodets givare kan både monteras så de har direkt kontakt med vattnet och innanför skrovet. Har det kontakt med vattnet kan du få högre upplösning och se saker på större djup. Det betyder inte att risken ökar för att gå på grund, ett ekolod som placeras innanför skrovet kommer inte visa fel värden.

Om du väljer att ha givaren i direkt kontakt med vattnet kan du borra ett hål i skrovet som du sticker den genom och tätar. Ett annat alternativ är att montera det i aktern, vilket är vanligt om du framför allt ägnar dig åt fiske. Detta kräver inte hål under vattenlinjen, men det finns risk att det skadas om du backar in mot en brygga.

Placerar du ekolodet innanför skrovet slipper du ännu ett hål som riskerar att läcka. Du kan fästa det med marin tätning direkt till skrovet eller ha det i en cylinder fylld med en vätska. För detta behöver du ett monteringskit.

Du måste se till att du kan skicka signaler genom skrovet. Skrovet kan inte ha distansmaterial, då kommer signalerna försvinna. Du kan inte heller skicka signalen genom kölen. För att testa placeringen kan du placera givaren i en plastpåse med vatten som du lägger på skrovet.

Oavsett var du placerar ekolodet, det får inte vara bubblor i vattnet som stör signalerna. Undvik därför att placera givaren vid propellern.