10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Nödsignaler

Det är sällan man behöver tillkalla hjälp eller göra sig synlig för någon som letar efter dig, men när det behövs är det desto viktigare att du är synlig. Se till så du har rätt utrustning med dig, men också att du vet vad som betyder att någon behöver hjälp.

Senast uppdaterad 24 maj 2020

När ska man använda nödsignaler?

Att skicka ut en nödsignal är ungefär detsamma som att säga: ”Personer ombord eller min båt är i stor fara för att dö, förstöras eller få stora skador.” De som ser en nödsignal är skyldig att hjälpa den personen om det inte innebär fara för dem själva. Det är därför viktigt att nödsignaler inte används när ett problem kan lösas på andra sätt. Samtidigt är det bättre att använda dem i tid för att räddningen ska kunna ske innan det är för sent.

På grund av detta kan VHF vara bättre än nödsignaler. Med en VHF når du inte alla båtar på fjärden, men du kan förklara situationen för de som nås av den. Du kan skicka ut pan pan och berätta att du har problem med motorn och driver mot en läkust, men räknar med att problemet blir löst i tid. Om det inte lyckas behöver du bogseras bort. På det sättet kan någon vara beredd att hjälpa dig, men utan att folk tror du är i stor omedelbar livsfara.

Typer av nödsignaler

Pyrotekniska röksignaler brinner med ett kraftigt rött sken för att påkalla uppmärksamhet. Hantera dessa varsamt så de inte orsakar skador på personer, båt eller livflotte.

Pyrotekniska nödsignaler bör förvaras torrt och fritt från syre. Köper du en sats får du ofta med en vattentät behållare. Behåll dem i den och lägg i silicagel och syreabsorbenter. Öppna inte i onödan, då måste du lägga i nya syreabsorbenter.

Pyrotekniska nödsignaler har ett bäst före datum, men fungerar ofta efter det. Gör dig inte av med nödbloss, behåll dem i tillägg till att du köper nya. Sett bort ifrån risk vid brand och att de tar plats är det ingen nackdel med att behålla dem. Fungerar de inte så testar du bara nästa. Detta gäller inte fallskärmsljus som kan vara farliga att hantera om det uppstår fel med dem.

Skenet är kraftigt från pyrotekniska signaler. Titta inte mot det om du är nära. Eftersom ljuset är kraftigt kan de även användas i dagsljus, men de syns på längst avstånd i mörker.

Fallskärmsraket

Fallskärsmraketen består av en raket med en fallskärm som löses ut och en röd eld som tänds och långsamt dalar ned mot vattenytan. För att vara SOLAS-godkänd ska den nå 300 meter, brinna med 30 000 candela i 40 sekunder.

Fallskärmsraket är den visuella nödsignal som syns på längst avstånd på grund av att den kommer upp på hög höjd och brinner kraftigt. Det kan bli ett problem om det är låga moln eftersom den då kan döljas i molnen.

Fallskärmsljus och handbloss

Fallskärmsljus och handbloss.

Fallskärmsraket är framför allt lämplig när man vill påkalla uppmärksamhet på långt avstånd. Är det många båtar i närheten är är nödbloss mer effektivt. Det kan vara svårt att avgöra vilken båt som skickat upp raketen om det är många på en en fjärd. Om du mest seglar i skärgårdar är nyttan liten av fallskärmsraketer.

Handbloss

Handbloss håller du i handen och brinner med ett kraftigt sken. Det kan både vara vita och röda. Vita betyder ”här är jag”. Röda är en nödsignal.

När du löser ut ett handbloss ska du vara noga med att hålla det långt från dig, livflotte och båt. Lägg inte ifrån dig ett handbloss innan det svalnat. Om du behöver kasta från dig ett brinnande handbloss ska du kasta det över bord. Handblosset kommer fortsätta brinna i vattnet och riskerar att göra hål på durken, även om du är ombord på en vattenfylld båt.

Rökgranat

En rökgranat kan synas bättre än i handbloss i dagsljus, även om handblossen har kraftigt sken. Det gör dem bättre för användning i dagsljus. För att vara SOLAS-godkänd måste de ge ifrån sig rök i minst 3 minuter.

Färg i vattnet

Genom att färga vattnet rött kan du bli upptäckt från luften. Om du funderar på om du ska skaffa dig färg eller rökgranat bör du välja rökgranaten, den kan också upptäckas av fartyg.

Elektroniska nödbloss

Elektroniska nödbloss blinkar med rött ljus för att påkalla uppmärksamhet. Ljuset är betydligt svagare än pyrotekniska nödbloss (se bland annat det här testet), men kan vara tända betydligt längre och är lättare att hantera. Det gör dem till ett bra komplement, eller till och med alternativ, till pyrotekniska nödbloss.

Elektroniska nödbloss har inget bäst före datum som de pyrotekniska, men batterierna måste bytas med jämna mellanrum för att du ska vara säker på lång batteritid när de behövs. De är dyra i inköp, räkna med en bit över 1000 kronor, du får många pyrotekniska nödbloss för det priset.

Rescue laser

En variant av det elektroniska nödblosset är en en rescue laser. De ser ut som en laserpekare, men sprider ljuset vertikalt med några grader. Det gör att de lättare träffar en båt. De kan ses på flera sjömils avstånd, även i dagsljus, men blir betydligt mer effektiva i mörker.

Signalpistol

Signalpistolen skjuter iväg ett skott upp i luften. Det finns olika typer av skott: brinnande, rök, gnistregn och brinnande ljus i fallskärm. De är ett alternativ till fallskärmsljus. Varje skott kostar betydligt mindre än ett fallskärmsljus, räkna med att få fem skott för samma pris som ett fallskärmsljus. De tar dessutom mindre plats. Du kan därför ta med dig betydligt fler skott.

Signalpenna

Ett mindre alternativ till signalpistolen är signalpennan. Den är mindre och smidigare, men skjuter inte signalen lika långt upp. Skotten brinner dessutom i kortare tid.

I Sverige kräver både signalpistoler och signalpennor licens. Därför väljer många att använda fallskärmsraketer och nödbloss istället.

Lampa

Morsesignalen för SOS kan skickas ut med en lampa. En del ficklampor och pannlampor kan skicka ut SOS-signaler automatiskt. Om detta saknas kan du få till detta genom att hålla för eller tända och släcka. Ljuset kan vara svagt på avstånd, men om en helikopter letar efter dig i mörkret kommer piloterna antagligen använda mörkerglasögon. De gör en liten ljuskälla mycket tydlig.

SignalhornSignalhorn

Ett kraftigt signalhorn hörs bra på långt avstånd i rätt väder. Precis som med en lampa kan man signalisera SOS. Det kan vara svårt att avgöra var ljudet kommer från, men har någon fått signalen kommer de börja söka.

En populär typ av signalhorn kopplas till en flaska med tryckluft. Det kan verka praktiskt, men luften tar slut och flaskorna kan rosta så de börjar läcka. Du får en lika hög signal utan alltför mycket ansträngning om du köper ett signalhorn du blåser i själv.

Heliograf

En heliograf är en spegel med ett hål i mitten. Hålet är till för att sikta med. Håll upp två fingrar med båten eller helikoptern du ska signalera till mellan fingrarna. Titta genom heliografens hål. Se till så solkatten hamnar på fingrarna. Då kommer reflektionen även nå målet.

Nackdelen med en heliograf är att den bara kan användas i soligt väder. Det kan vara svårt att signalera SOS på en gungande båt, men blänket kommer dra till sig uppmärksamhet. Om någon letar efter dig kommer de undersöka vad som gett signalen.

Vinka med bägge armar

Den enklaste nödsignalen är att vinka med bägge armarna i stora rörelser. Kan göras utan hjälpmedel, men håller du i något, till exempel två tygstycken syns det på längre avstånd.

 

Använd fantasin. Letar någon efter dig är allt som drar till sig uppmärksamhet bra. Om ingen letar efter dig kan du hoppas på att onormalt beteende, till exempel solkatter, gör andra nyfikna och tar en närmare titt.