10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Knopar seglare bör kunna

Lär dig de viktigaste knoparna inför nästa tur med båten, men inte minst: Lär dig när de ska användas.

Senast uppdaterad 26 maj 2021

En del tror man behöver kunna ett stort antal knopar för att ge sig ut på segeltur. Det är inte nödvändigt, men det gör båtlivet lättare.

Här kommer en lista över knopar jag använder ombord. Jag har fört upp dem efter hur viktiga de är. Seglar du som gast hos någon i några få dagar bör du lära dig de två första. Ska du segla längre är det värt att lägga tiden på de sex första, bortsett från smugglarstek, mer om den längre ned. Den sista i listan gör man sällan, det är därför få som behöver kunna den. Du kan slå upp den vid behov.

Jag har bara tagit upp de knopar jag använder ombord. Jag rekommenderar dig att lära dig fler. Fiskarknop, alpine butterfly och valknop är exempel på knopar du kan få nytta av på din båt, även om jag inte använder dem.

En del knopar beskriver jag flera varianter av. I de flesta böcker om knopar är en del av varianterna beskrivna som egna knopar med egna namn. Jag hoppas du som läsare tycker steget att lära dig nya knopar är kortare om du har inställningen att det bara är en ny variant, inte en ny knop.

I beskrivningarna använder jag termerna ”aktiv ände” och ”passiv ände”. Aktiv ände är repet på den sidan av knopen som används. Om du förtöjer båten i en ring i bryggan går den aktiva änden från ringen till båten. Den passiva änden är den delen som är på andra sidan av knopen, resten av repet som ligger på bryggan utan någon större funktion.

Hur lång den passiva änden bör vara brukar inte stå i böcker om båtliv. Bland klättrare vars liv hänger på åttor och andra knopar ger man rådet att den passiva änden ska vara minst tio gånger längre än diametern på repet. Då är risken liten att den går upp av sig själv.

Halvslag

Halvslag är en enkel knop som kan göras i många olika varianter. Ett enkelt halvslag går lätt upp, men genom att göra den två gånger, dubbelt halvslag, blir den betydligt säkrare.

Målet med halvslaget är att få en ögla runt något så tampen sitter fast. Detta är därför en vanlig knop för att förtöja båtar. Den sitter hårdare efter belastning än pålsteken, men är enklare och snabbare att göra. Den är dessutom möjlig att lossa under större belastning än pålsteken.

Halvslaget kan göras runt något, till exempel en påle på bryggan, men kan även göras runt det egna repet efter ett varv runt pålen. Sistnämnda metod kallas ”om egen part”. Sistnämnda är säkrare. Om du förtöjer båten med dubbelt halvslag runt en påle riskerar du att båten att drar i repet så mycket att den att den passiva änden blir kortare och kortare. Till slut har du förlorat en av dina förtöjningar. Gör ett tripelt halvslag om båten ska ligga förtöjd en längre tid.   

Om du läser i engelsk knoplitteratur kan du bli förvirrad av halvslaget. På engelska heter halvslag om egen part half hitch, dubbelt halvslag om egen part heter double half hitch. Dubbelt halvslag runt ett annat föremål kallas för clove hitch.

En annan variant är att göra en bukt av repet, en nyckstek. Den är mindre säker, men kan lossas med ett ryck. Gör du dubbelt halvslag kan sista halvslaget vara med en bukt för att sista halvslaget ska gå snabbt att få upp. 

 

Enkelt halvslag om egen part.

Enkelt halvslag om egen part. Repet tas runt det man fäster repet, runt aktiva änden och under sig själv.

Dubbelt halvslag om egen part

Ett dubbelt halvslag om egen part. Starta som i enkelt halvslag. Ta runt den aktiva änden och under den passiva.

Dubbelt halvslag med ögla

För att lättare få upp dubbelt halvslag kan man avsluta med en bukt. Börja som enkelt halvslag om egen part. Gör en bukt på repet du har kvar. Använd den bukten för att göra sista halvslaget.

Dubbelt halvslag om egen part

Färdig dubbelt halvslag med bukt. Eller ett halvslag och en nyckstek.

Första steget i dubbelt halvslag.

När du gör halvslaget runt något annat än sin egen part är enda skillnaden att du tar repet runt ett föremål istället för den aktiva änden. Här är första steget. Skulle du gjort enkelt halvslag om egen part hade du varit färdig här, men här har vi inte ens en knop.

Dubbelt halvslag

När du gjort ett varv till ser det ut så här.

Pålstek

Pålsteken är en klassisk sjömansknop, en del använder den till allt. Målet med en pålstek är att få en ögla som du kan fästa runt något.

Den stora fördelen med pålsteken är den lätt kan lossas, även om den varit under stor belastning. Jag har släpat en bil med en pålstek. Knopen gick upp utan problem. En del tror att man alltid kan ta upp en pålstek, oavsett hur stor belastning de utsätts för. Dessvärre stämmer inte det. Om repet är mjukt kommer det komprimeras så knopen är svår att öppna. 

Det finns några nackdelar med pålsteken. En är som jag nämnt över, svår att få upp när repet belastas. Det behövs inte mycket kraft i en tamp för att pålsteken ska vara omöjlig att få upp. Den är dessutom mer komplicerad än halvslaget. När det är bråttom vid tilläggning är den kanske inte så lätt att göra den när du ser från fel håll, även om du är van. Att säkra sitt liv på den vid klättring i masten bör man undvika, se mer om det i stycket om åttan och i Hur man klättrar i masten.

För att komma i håg hur man gör pålstek brukar man lära sig en saga, se kursiv stil i bildtexten.

Första steget när du gör en pålstek.

Första steget när du gör en pålstek. En cirkel.
Prinsessan går runt dammen.

 

Trä repet genom öglan.

Trä den passiva änden genom öglan.
Sjöodjuret kommer upp ur dammen.

Ta runt repet och ned i öglan.

Ta den passiva änden runt den aktiva och ned i öglan. Dra åt.
Sjöodjuret tar prinsessan och dyker ned i dammen.

Åtta

Åttan har två användningsområden. En är att göra en ögla, en så kallad dubbel åtta. Den andra är att få en klump i änden av ett rep så repet inte försvinner genom ett block, en stoppknop. En del använder överhandsknop (den enklaste knopen man kan göra) som stoppknop, men den blir mycket svår att få upp efter belastning.

Klättrare satsar sitt liv på att åttan inte går upp. Det är denna knop du bör använda när du klättrar i masten, inte pålstek. En del seglare hävdar att åttan riskerar att sitta så hårt att den är svår att få upp. Jag har fallit en bra bit vid klätterväggen så åttan i selen har dragits åt, jag har alltid klarat av att få upp den.

En dubbel åtta går inte upp av sig själv. Änden är trädd genom ett virrvarr av öppningar. Det gör att den tar lång tid att göra, om inte det man ska fästa den i kan öppnas. I tillägg är det lätt att se om du har gjort den rätt.

Första steget i enkel åtta

Första steget i enkel åtta. Ta repet ett varv runt sig själv.

Andra steget i åttan

I nästa steg tar du änden genom öglan. Det var allt.

Färdig åtta

Här ser du åttan åtdragen.

Gör en dubbel åtta.

När du ska göra en dubbel åtta gör du först en enkel åtta.

Gör en dubbel åtta.

Nu ska den passiva änden gå motsatt väg genom knopen. Följ repet.

 

Gör en dubbel åtta.

Gör en dubbel åtta.

Gör en dubbel åtta.

Färdigt. Nu har du en ögla du kan ta runt något.

Gör en dubbel åtta snabbt.

Metoden över för att göra dubbel åtta tar tid, men är enda metoden om öglan ska vara genom en ring eller något annat som inte kan öppnas. En snabbare metod är att att lägga änden på repet dubbelt.

Gör en dubbel åtta snabbt.

Använd det dubbla repet som att det var ett rep och gör en enkel åtta.

Gör en dubbel åtta snabbt.

Färdigt! Denna metod kan användas på alla knopar om man vill göra en knop mitt på repet, till exempel om förtöjningslinan är för lång.

Smugglarstek

Smugglarsteken är enligt mig den mest användbara knop som saknas i många knopböcker. Den används inte av så många seglare, men den har en egenskap som få andra knopar har. Därför tar jag upp den här. Alla andra knopar kan ersättas av pålstek eller halvslag. 

En skröna är att smugglarsteken var den knop rånare använde i vilda västen när de skulle uträtta sina bankärenden. Hästen fick inte smita, men de ville ha möjlighet att snabbt rida i väg.

Smugglarsteken är så säker en knop kan vara om den ska kunna öppnas med ett ryck. Halvslag av en bukt kan öppnas med ett ryck, men är bara säker så länge den är under belastning. 

Möjliga användningsområden kan vara en badstege som saknar ett fäste som håller den uppe. Genom att fästa badstegen så man når den passiva änden från vattnet kan man få ned den om man faller över bord.

Gör en smugglarstek

För att göra smugglarsteken börjar du med att ta en bukt av repet relingen.

Gör en smugglarstek

Gör en ny bukt av den änden där du inte har smuggelgodset (passiva änden) och trä den genom den första bukten.

Gör en smugglarstek

Gör en tredje bukt på den passiva änden och trä genom den förra bukten du gjorde. Fäst dina smuggelvaror på relingen med smugglarsteken. Om tullen kommer kan du dra i smugglarstekens passiva ände så smuggelgodset försvinner ned i djupet, därmed saknas det bevis mot dig.

Skotstek

Skotstek används för att foga i hop två rep med olika dimensioner. Enkel skotstek går lätt upp, men den dubbla är mindre utsatt för att gå upp om man dragit år den fel eller belastningen ändras.

I tillägg till att foga i hop två rep kan den användas för att fästa ett rep i ett hörn av en presenning. Håll ihop hörnet så det blir avlångt och se det som den tjocka tampen. Detta blir mer hållbart än att använda presenningens ringar för att fästa rep.

Gör en skotstek

För att göra en skotstek börjar du med att göra en bukt på det tjocka repet. Trä det tunna repet genom bukten.

Gör en skotstek

Ta den passiva änden av det tunna repet runt bukten.

Gör en skotstek

Efter ett varv runt bukten tar du det tunna repet över bukten och under det tunna repet. Färdigt!

Gör en skotstek

För att göra en dubbel skotstek tar du den tunna repet runt bukten ett varv till.

Råbandsknop

Råbandsknop är en knop en del lär sig först, mycket för att den är enkel. Jag har trots det satt den en bra bit ned på listan. Den används framför allt för att foga i hop två lika tjocka rep, det gör man sällan. Ett annat användningsområde är när du tar ett rep runt något och ska binda i hop ändarna

Gör en råbandsknop

För att göra en råbandsknop lägger du ena repänden över den andra.

Gör en råbandsknop

Ta en av ändarna ett varv runt den andra.

Gör en råbandsknop

Änden du tog överst i steg 1 tar du överst en gång till.

Gör en råbandsknop

Upprepa steg två och dra åt.

Kärringknut

Om du tog fel ände överst i steg 3 får du en kärringknut. Den är svårare att få upp efter belastning.

Truckers hitch

Trucker hitch används för att kunna dra åt ett rep hårdare. Den består egentligen av två knopar. Den första är en ögla, till exempel en dubbel åtta eller pålstek. Den andra knopen fäster knopen i något efter att du dragit åt.

Vill du se en mer komplicerad beskrivning av hur man gör en truckers hitch kan du se den här videon

Gör en truckers hitch

Första steget i att göra en truckers hitch är att göra en ögla. Här har en dubbel åtta använts.

Gör en truckers hitch

Trä den passiva änden under föremålet du ska fästa knopen i och trä genom öglan.

Gör en truckers hitch

Ta den passiva änden ned igen och fäst, till exempel med ett dubbelt halvslag. I många beskrivningar av truckers hitch ska man göra dubbelt halvslag om egen part och samtidigt runt åttans passiva ände. Nackdelen med det jämfört med den variant jag visar här är att det är svårare att spänna ordentligt.

Apnäve

Apnäven är en blandning mellan nyttig knop och pynt. Meningen är att få en kula som är lätt att hålla i. Det tar lång tid att både göra och ta upp en apnäve, det är därför bara något man gör på ett rep där den ska sitta ett tag.

Gör en apnäve

När du ska göra en apnäve börjar du med att gör en cirkel av repet.

Gör en apnäve

Upprepa föregående steg två gånger.

Gör en apnäve

Ta den passiva änden ett varv runt bunten av cirklar.

Gör en apnäve

Upprepa föregående steg två gånger.

Gör en apnäve

Ta den passiva änden genom första bunten av cirklar.

Gör en apnäve

Trä den passiva änden genom det andra hålet buntarna med cirklar bildar.

Gör en apnäve

Upprepa de två föregående stegen två gånger. Dra åt.