10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Fiska under segeltur

Fisk som kan utgöra en billig och näringsrik måltid simmar runt båten, men hur får man upp den utan att lägga all sin semestertid på att fiska?

Publicerad 1 juni 2022

Du har kanske sett fiskar simma runt båten när du legat för ankar och tänkt att de borde vara på din tallrik. Kanske har du också tänkt att det borde vara möjligt att få fisk samtidigt som du seglar.

Tänker du också att det inte är värt tiden det tar att fiska för att KANSKE få en fisk.

Wobbler

Wobblern för sig sig om en fisk när den släpas efter båten.

Då ska du läsa vidare. Här lär du dig hur du fångar fisk utan att lägga alltför mycket tid på det.

Under segling

För att en fisk ska fastna på din krok behöver du något som lurar fisken. Drag av metall eller plast är populära. Dessa är kräver rörelse för att fisken ska tro att det är något ätbart. Den aktiva fiskaren har ett kastspö för att kasta draget och sedan veva in det. När du seglar är det nog att bogsera draget efter båten, så kallat trollingfiske.

Dessvärre är de flesta svenska arter långsamma, för att få störst chans till napp bör du därför inte segla snabbare än några få knop. På sydligare breddgrader hittar betydligt snabbare arter, en del biter när du seglar i mer än tio knop.

En fisk som passerar kan vara intresserad i en typ av drag, men inte ett annat. En del är nyfikna på båten och den turbulens den skapar. Andra är mer skeptiska. Genom att använda flera linor kan du fiska på många olika sätt samtidigt och öka sannolikheten för att det blir fisk till middag.

Du kan använda ett fiskespö, gärna ett spö med rulle som är gjort speciellt för trolling. Ett alternativ är att fiska med handlinor.

Utrustning för trollingfiske med handlina

Till trollingfiske med handlina behöver du:

 • En kraftig fiskelina, men även vanliga linor duger om du i tillägg har en tunnare fiskelina sista biten innan draget.
 • Om fiskelinan är för kraftig för att knyta knopar med bör du ha crimp-hylsor som du trär på linan och klämmer åt med en tång.
 • Något att linda linan runt.
 • Gummicord för att fästa linan. Om linan är helt statisk ökar risken för att den går sönder.

Utrustning för trolling med spö

Ett fiskespö ger många fördelar. Toppen kommer vibrera och skapa en rörelse i draget som lockar till hugg. Spänsten i spöet ger elasticitet, därmed mindre risk att linan går av. En rulle med vev gör det inte bara lättare att få in fångsten, en shoppingtips kan låta fisken dra ut lite av linan. Fisken kommer slita ut sig utan risk för att linan går av. Det är dessutom mindre skaderisk eftersom linor inte kan hamna runt en kroppsdel och dras åt.

För trollingfiske med spö behöver du:

 • Fiskespö med rulle
 • Stånghållare som du fäster på relingen.
 • Fiskelina

Allmänt om trollingfiske

Annan utrustning du behöver till bägge fiskemetoderna.

 • Eventuellt en tafs, en metalltråd mellan linan och draget, för att undvika att fisken biter av linan.
 • Drag.
 • Eventuellt en vikt för att få draget djupare i vattnet.
 • Du behöver en möjlighet att få upp fisken på däck. Antingen en krok på en stång eller en håv.
 • Något att döda fisken med. Många seglare har ett vinschhandtag, andra häller alkohol på gälarna.
 • Skärbräda.
 • Vass kniv.
 • Möjlighet att kyla fångsten.

Fäst lämpligt drag på fiskelinan, eventuellt med en tafs. Mata ut den mängd lina du ska ha. Om du använder handlina fäster du linan med hjälp av gummicorden i båten. Använder du fiskespö sätter du det i stånghållaren. Ställ in bromsen på rullen om du har.

Ta in dragen en gång i bland för att se så det inte fastnat tång eller skräp i dem. Har du flera fiskelinor ute kan de fastna i varandra, speciellt om du gör tvära svängar. Det är också risk att en krok fastnar i sin egen lina.

Om du får napp bör du först göra ett mothugg, detta är lättast om du har ett spö. Försök trötta ut fisken och få den närmare båten.

Meta från båten

Den klassiska metoden att meta är att ha sätta en mask på en krok. Ett flöte ger elasticitet och visar dessutom om det nappar. Ett fiskespö ger ännu mer elasticitet och håller linan borta från båten. Eventuellt har man ett sänke för att få ned betet djupare.

Fisken man får när man metar i en ankringsvik är oftast tillräckligt liten för att man ska få den ombord med handlinor. Om flötet är tillräckligt stort behöver du inte elasticiteten i spöet.

Allt man måste ha när man metar från båten är därför lina, flöte och krok i tillägg till bete.

Det är många saker du kan använda som bete. Majs, skorpan på ett bröd, musslor, snäckor eller en bit fisk från den förra fångsten är några klassiska val du lätt får tag på när du inte kan vända upp och ned på marken i jakten på mask.

Fäst gärna flera krokar på linan eller ha flera linor ute. Då kan du variera djup och bete för att öka chansen att få napp.