10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Lanternor

Lanternor är en viktigt på båtar som används i mörker. De ska inte bara varna andra båtar om var du är, men också vilken typ av båt du har.

Senast uppdaterad 21 maj 2021

De lanternor privatpersoner har på båtar av ”normal storlek” är:

Sidolanternor: En grön lanterna på styrbord sida och en röd lanterna på babord. Dess ska lysa 112,5 grader var. Sidolanternor kan på båtar som är av en storlek vanligt folk använder vara samlade till en lanterna som lyser både rött och grönt i fören, men kan också vara uppdelare på två lanternor på sidan av båten.

Topplanterna: Vit lanterna som lyser 225 grader och är riktad framåt.

Akterlanterna: Vit lanterna i aktern som lyser 135 grader, den sektor topplanternan inte lyser.

Grön lanterna

Styrbords sidolanterna.

Runtlysande lanterna: Vit lanterna som lyser 360 grader och därmed är synlig i alla riktningar.

Vilka båtar ska ha dessa lanternor?

Motorbåt upp till 20 meter: Akterlanterna, sidolanternor och en eller två topplanternor.

Motorbåt upp till 12 meter: Som över, men topplanterna och akterlanterna kan slås ihop till en runtlysande.

Motorbåt under 7 meter som kan göra maximalt 7 knop: Runtlysande lanterna.

Segelbåt och roddbåt under 7 meter: Som över, men kan även ha ficklampa som tänds vid behov.

Segelbåt under 20 meter: Sidolanterna och akterlanterna. De flesta segelbåtar har motor och måste därför ha en vit lanterna som lyser framåt för att kunna visa att man är ett motordrivet fartyg. Ett alternativ är en tricolor som är en lanterna uppdelad i de olika zonerna som sitter i masttoppen. På avstånd kommer segelbåten se likadan ut som med lanternaföringen över. När man använde glödlampor gav detta energibesparing eftersom man klarade sig på en lampa. Tricolor syns bra på långt avstånd i stora vågor. Seglar du ofta utomskärs på natten är därför tricolor värt att ha. Tricolor har ofta en vit runtlysande lanterna för att även ge ankarlanterna.

Nackdelen med tricolor är att den syns dåligt på nära håll på grund av att den kommer för högt upp. Ska du dessutom gå för motor måste du montera ytterligare en uppsättning lanternor längre ned som du använder under motorgång. Det blir därför fler, inte färre lanternor du måste montera.

Ett alternativ till lanternor för segelbåtar är att i tillägg till sido- och akterlanterna använda en röd över grön runtlysande lanterna i masttoppen. Det gör att du syns bättre, även i hög sjö. Nackdelen kan vara att denna kombination är ovanlig. Det är därför många som blir osäkra på vad du är när de ser dina lanternor.

Ankarlanterna

Runtlysande ankarlanterna som man hänger upp i bommen.

Båt under 50 meter som har ankrat: Runtlysande lanterna. En del seglare har lanternan i toppen av masten. Det gör att du uppfyller kraven för lanternaföring, men det syns syns dåligt. Det kan vara svårt att se en vit prick bland alla stjärnor en mörk kväll. Ett bättre alternativ är en runtlysande lanterna på lägre höjd. En praktisk lösning är att ha en lös lanterna som man sätter i en 12 V kontakt och hänger över bommen. Det belyser båten, vilket kan göra det trevligare när man sitter i sittbrunnen och båten syns dessutom tydligare.

 

En stor andel av lanternorna i affären är avsedda för glödlampor, även om LED tar över allt mer. För motorbåtar har det liten betydelse eftersom man laddar effektivt med motorn när de flesta av lanternorna avnänds. För en segelbåt och ankarlanterna är det en stor nackdel eftersom tillgången till el kan vara dålig. LED håller dessutom längre än en glödlampa och kan därför behöva bytas oftare, därmed bli dyrare i längden.

Man kan inte utan vidare sätta in en LED-lampa i en gammal lanterna. En glödlampa som används i lanternor har glödtråden vertikalt. En LED-lampa har ljuskällan mer utspidd. Lysvinklar blir därför fel och färgerna i sammanslagna sidolanternor kan blandas i hop.