10 % rabatt på båtutbildningar

Svensk Båtutbildning ger läsare på Sjomanskap.se 10 % rabatt på distanskurs i Förarbevis. Anmäl dig genom att skicka en e-post och ange rabattkoden "Sjömanskap".


Man över bord – MOB

Man över bord, MOB, är en av de större farorna ombord på en båt. Det måste undvikas så långt det går och om det sker måste man ha rutiner för vad man gör.

Senast uppdaterad 1 juni 2021
Sidan innehåller annonslänkar från Marineonline och Skruvat.se

I en motorbåt är man mindre utsatt för att falla över bord. Man kan sitta vid ratten som är väl skyddad och den lutar inte. På en segelbåt måste man uppehålla sig vid relingen när det lutar och gå fram på fördäck.

Trots detta faller fler överbord från motorbåtar än segelbåtar. Det kan både bero på att det finns fler motorbåtar, men det kan också vara på grund av att den större risken har gjort seglare mer uppmärksamma på faran med att besättningen kan ramla över bord. Oavsett orsak, statistiken säger att även de som har en motorbåt måste vara förberedda på att kunna rädda personer som ramlat över bord.

Förebygga att någon faller över bord.

Det bästa är om ingen faller över bord. Det är flera åtgärder du kan vidta för att få till det. En del är båtägarens ansvar att ordna, annat handlar om rutiner som hela besättningen bör ha. Gå igenom detta innan något sker.

Flytvästar med livlinor

Med en flytväst med fäste för livlina kan du både hindra att du spolas över bord och om du gör det lättare komma ombord.

Däcket och besättningens skor bör ha hög friktion, även om det är vått. Trampa inte på glasfiber som saknar antihalkbehandling. Nypolerad våt glasfiber är hal.

Håll tyngdpunkten lågt när du ska fram till fördäck och se till så du håller i dig ordentligt. Stå inte upp när du jobbar, sitt istället.

Undvik att göra riskfyllda saker i höga vågor. Kan du komma till ett ställe där det är lä för att ta ned segel eller ordna med förtöjningar?

Ha ordentligt med handtag där man går till fördäck. Det bör också vara möjligt att koppla fast sig. Många segelbåtar som används till havssegling har band längs hela båten där man kan kroka fast en livlina. Band kan både köpas i klätteraffärer och båtaffärer. Det är möjligt att köpa med speciella spännen för att kunna dra åt dem lättare så det är så lite slack som möjligt, därmed kortare fall.

Ett alternativ till band längs båten är en vajer. Band förstörs av UV och måste bytas med några års mellanrum. Köp ett band som tål flera ton så det håller för en person som slängs över bord med stor kraft
efter flera år i solljus. En vajer är rund, du riskerar därför att halka om du trampar på den. Den kan dessutom rosta. Vajern riskerar att ge repor i däck. Det finns vajer i plasthölje, men kommer det in vatten rostar de snabbare.

Livlinor ska ha två krokar så man hela tiden kan vara fastspänd, även när man kommer till ett ställe där man måste ta loss sig. Krokarna ska ha olika långa rep. På det sättet kan man välja en som ger stor rörelsefrihet när man behöver det, samtidigt som man har möjlighet att ha en som är så kort att man inte faller överbord när det är möjligt. Även person som hänger fast i båten kan vara svår att få ombord.

För att livlinorna inte ska vara onödigt långa när de inte används är det en fördel om de är elastiska, till exempel sådana här.

Många upplever större säkerhet av att inte behöva gå fram på fördäck så ofta. Därför är det vanligt att alla rep går till sittbrunnen. Det kan vara en björntjänst de gånger du faktiskt måste gå fram. Du kommer sakna erfarenhet av att jobba på fördäck i stora vågor. Läs mer om det i en egen artikel om fördelar och nackdelar med detta.

Band

Remmar som går längs hela båten gör det möjligt att haka fast sig när man går fram till fören.

Tänk inte att du bara faller någon meter om du ramlar över bord. Båten är korgen under en luftballong som är högt upp i luften. Faller du av dör du.

Vad gör man om någon faller över bord

Vad du gör om någon faller över bord beror på sikt, vågor, antal i besättningen och vilka hjälpmedel som finns ombord. Med en segelbåt kan det lättaste ofta vara att man styr upp mot vinden och väntar på att den nödställde simmar i kapp.

Om du hunnit för långt måste du återvända. Segla eller kör nära och låt personen komma i närheten med egna krafter. Köra en stor båt nära någon som ligger i vattnet kan vara riskfyllt. Släng eventuellt en lina till den nödställde så hen kan dra sig till båten istället för att simma.

Se upp med propellern. Det är risk att fötter sugs in i den. Sätt motorn i neutral eller stäng av.

Är den nödställde skadad eller av andra orsaker inte kan simma till båten måste du se till att komma i tillräckligt nära för att ta tag med båtshaken. En medvetslös person kan man ofta få upp i en gummijolle, men även det är tungt. Lyft först ombord överkroppen, därefter benen och till slut mitten av kroppen till du kan rulla personen ombord.

För att få ombord medvetslösa personer kan du med en segelbåt ofta använda storskotet för att hissa upp. Även större motorbåtar kan man använda block och rep, men då kommer den nödställde dras upp mot båten. Kom i håg att skarpt läge inte är rätt tid för att hitta det som behövs och experimentera. Tänk efter och gör i ordning innan det behövs.

Hinner man långt bort eller det är stora vågor är det ännu en sak man inte får glömma: Tappa inte bort den som fallit över bord. Om man är flera kvar ombord ska en person ställa sig upp, titta mot den som föll över bord och peka med hela armen mot den nödställde. Man ska aldrig ta bort blicken. Det finns flera tekniska hjälpmedel som underlättar i en MOB situation. Läs vidare för att få tips på vad du bör ha ombord.

Hjälpmedel för att hitta en person som fallit över bord

Om du snabbt upptäcker att en person fallit över bord i skyddat farvatten och god sikt är det inget problem att hitta personen. Då är istället utmaningen att komma nära och få personen ombord. Det finns en mängd saker som kan användas för att hitta den som ligger i vattnet.

Det bästa är hjälpmedlen gör att du vet var den nödställde befinner sig. Det kan göras antingen genom att personen är mer synlig eller göra den ”synlig digitalt”. I andra hand bör man veta var personen föll överbord så man har något att utgå från. Denna punkt ska gärna driva i vattnet med samma hastighet som den som fallit överbord.

Kartplotter, VHF eller andra saker med GPS

Kartplotter, VHF och GPSer som är anpassade för marin användning har ofta en knapp med texten ”MOB”. Trycker du på den kommer platsen markeras. På det sättet får du en punkt där olyckan inträffade. Den som fallit över bord kommer driva bort, men du vet i alla fall var det skedde och kan söka på läsidan om punkten.

Dan boj

En person som ligger i vattnet försvinner snabbt bakom vågtoppar. Genom att slänga en dan boj över bord får du något du lättare ser. Dan bojen har ett flytelement som håller den över ytan och en tyngd i botten som gör att den är upprest. Denna tyngd får inte vara för lätt, då kommer vind pressa ned stången. I toppen sitter en flagga som syns bra i dagsljus. Ofta är det en lampa för att man ska kunna hitta dem i mörkret.

Förhoppningsvis kan den som fallit över bord simma till flaggan, men om inte det går får du en hållpunkt som driver i ungefär samma fart och riktning som den som fallit över bord.

Livbojsljus/nödljus

På en liten båt kan det vara svårt att få plats med en dan boj som syns över vågtopparna. Ett mindre alternativ är att använda ett livbojsljus, även kallat nödljus. De hänger på relingen, redo att kastas om någon ramlar över bord. De brukar sättas fast i en livboj så den nödställde även får flythjälp. Ofta hänger de upp och ned och tänds när de vänds rätt i vattnet.

Livboj

Livboj

En livboj som kastas till den som fallit över bord ger flythjälp och något med starka färger man kan leta efter.

En livboj har två användningsområden. För det första är det flythjälp om den som faller över bord saknar flytväst. I tillägg fungerar det som en hållpunkt som man kan utgå från när man söker efter den som fallit över bord. Dessvärre driver de snabbare än en nödställd eftersom de flyter högt i vattnet och får stort vindomfång. De är därför inte optimala för att markera platsen för en nödställd.

Flytvästljus

Ett livbojsljus blir inget annat än en hållpunkt du kan utgå från om den nödställde inte lyckas simma till det. Skador, kallt vatten och stora vågor kan göra det svårt. Det bästa är därför ett flytvästljus. Dessa aktiveras ofta automatiskt när de hamnar i vattnet.

VHF

Handhållen VHF

Med en handhållen VHF får man kortare räckvidd, men kan tas med i livflotten.

Båtar på långtur har ofta med sig en handhållen VHF i tillägg till en stationär. Om den som faller över bord har med sig den handhållna kan hen kommunicera med båten och säga åt vilket håll de ska köra. Genom att skicka ut ett nödmeddelande med DSC kan både den egna båten och andra båtar få positionen.

Visselpipa

Visselpipa är en de billigaste verktygen för att bli hittad. Det sitter ofta på flytvästen. Dessvärre är det inte alltid effektivt eftersom motorer riskerar att dölja ljudsignaler.

Personlig AIS

AIS står för Automatic Identification System. Det är framför allt framtaget för att fartyg ska kunna se varandra på en dataskärm och räkna ut om man är på kollisionskurs. Fartygen skickar ut radiosignaler som bland annat berättar var de är, kurs, fart och namn.

Det finns även AIS-transponders som visar att någon har fallit över bord. På det sättet kan alla båtar i närheten med AIS se var den nödställda är.

Det finns två typer av AIS som används för MOB. Det kan vara en liten enhet som ser ut som en PLB som besättningen kan ha i fickan. Ett exempel på detta är Easy Rescue.

Bland annat AISLink MOB har även DSC. När den aktiveras skickas en signal till VHF-radior med DSC, som de flesta har i dag. I tillägg har de stroboskopljus, de hjälper därför även båtar utan AIS att hitta den nödställde. Dessutom kan de utlösas automatiskt när en uppblåsbar flytväst löser ut.

Larm

Snabba åtgärder är viktigt för att hitta den som fallit över bord. Att falla överbord långt ut till havs när man är ensam på däck innebär små chanser för överlevnad. Med en MOB-indikator kommer man varnas med ett larm när någon faller över bord.

MOB-indikator består av en basstation ombord på båten och brickor som man har i fickan. När basstationen upptäcker att signalen från någon bricka blir svagare varnas de som är kvar om bord.

Stege

Förhoppningsvis har din båt en fast monterad stege eller låg badplattform. Har du inte det kan du behöva en portabel stege monterad på relingen. Det kan också vara bra för att få upp en nödställd på sidan av båten där fötterna inte riskerar skadas i propellern.

Tänk på att du kan vara både skadad och nedkyld när du ska ta dig ombord. I tillägg kan vågor försvåra ombordstigningen. Om det är svårt att ta sig upp under bra förhållanden kan det bli omöjligt i en nödsituation.

Sökmönster

Har du nyligen förlorat personen ur sikte kan du ta dig till där du såg den senast och hoppas på att hen blir synlig.

Har det tagit lite längre tid bör du inte leta på måfå, men följa ett mönster. Om området är litet kan du utgå från markeringen du slängde över bord och köra norrut till du bara kan se markeringen hälften av tiden. Ta tid så du vet hur länge du ska köra för att komma så långt. Gira styrbord 120 grader och kör lika länge. Gira styrbord igen och kör till markeringen.

Fortsätt i samma riktning like länge till. Upprepa samma sak som tidigare. Gör detta ännu en gång. Hittar du inte den nödställda gör du om detta, men förskjut kurserna 30 grader.

Om området är större är andra sökmönster mer effektiva. Kör norrut till du inte längre ser markeringen. Gira 90 grader till styrbord och kör lika länge. Gira 90 grader styrbord och kör dubbelt så länge. Gira 90 grader styrbord och kör lika länge som sist. Gira styrbord och kör tre gånger längre än första gången du körde norrut….

Hypotermi

Med flytväst är det inte drunkning som är det stora problemet om man faller över bord. Det är istället nedkylning, hypotermi, som är den stora faran. Eventuellt en kombination. Blir du nedkyld förlorar du medvetandet och kan inte skydda ansiktet mot vågor. Du andas in vatten som dränker dig.

Det är lätt att tänka att hypotermi bara är något som drabbar en person som ramlar i kallt vatten. Det stämmer dessvärre inte. Vatten leder bort värme betydligt effektivare än luft. Även en varm sommardag med behaglig badtemperatur kan du kylas ned till farliga temperaturer om du faller över bord och blir liggande i vattnet länge.

En person med hypotermi ska hanteras varsamt och helst hissas ombord i horisontalt läge. Kroppens reaktion vid nedkylning är att minska blodtillförseln till armar och ben för att klara av att hålla uppe temperaturen i viktiga organ. Om en person som är så nedkyld att hen börjar tappa medvetandet kan kroppens rörelser medföra att kallt blod kommer till huvud, bröstkorg och mage. Samma sak kan ske om en person med hypotermi värms upp för snabbt. När det kalla blodet har kommit till vitala organ kan de sluta fungera, det kan i värsta fall leda till döden.

Hantera därför en person med hypotermi nästan lika varsamt som om den hade haft ryggskada. Ta inte in personen i en uppvärmd båt. Se till så båten är kall, byt till varma kläder, men låt armar och ben vara lite kallare. Du kan till exempel sätta på den nedkylde en varm tröja och lägga kroppen under täcket, men låta armarna vara utanpå täcket. Dricka varm vätska är bra, men bara om den nedkylde har tillräckligt medvetande för att dricka själv.

Det är även möjligt att värma upp personen snabbt genom att lägga den i ett varmt bad. För att göra detta krävs kunskap och utrustning man normalt inte har ombord på en båt.

Vad gör du om du faller över bord?

Om det är du som faller över bord är det viktigaste att göra de som är ombord uppmärksamma på vad som skett. Ropa eller blås i visselpipan på flytvästen för att få uppmärksamhet om det var risk att de inte upptäckt att de saknar en besättningsmedlem.

Rör dig så lite som möjligt. Kläderna fylls med vatten som värms upp av kroppen. Behåll därför kläderna på. Genom att ligga stilla i fosterställning kommer mindre vatten bytas ut. Ibland lönar det sig att simma till land, men om det är långt eller kallt i vattnet kan det vara ett dåligt alternativ. Rörelser ökar blodtillförseln till armar och ben, det ger större förlust av värme.

Om det är fler som fallit över bord bör ni se till att hålla i hop. Två personer syns lättare än en, de räddas dessutom snabbare. I stora vågor då ni riskerar att komma bort från varandra kan en person ta benen runt den andres mage. En fler kan koppla ihop sig på samma sätt. På detta sätt kan man bilda långa kedjor. Är du i ett område med hajar finns en chans att de inte går till attack eftersom ni ser ut att vara större än hajen. Behöver man förflytta sig kan man ta simtag med armarna.

Om du inte har flytväst kan du improvisera flythjälpmedel med dina byxor. Ta av dem och gör en knut på benen. Trä ned dem med byxlinning först ned i vattnet så luft samlas i byxorna.